Průmysloví partneři ocenili nejlepší bakaláře a inženýry

Jedním z dvaceti osmi oceněných je i Jakub Kašný, který získal "Cenu průmyslového podniku“ za svou bakalářskou práci na téma „Atraktory v složité dynamice turbulentní konvekce“. Gratulujeme!

Vypracovat kvalitní závěrečnou práci s inovativním řešením a umožnit firmám přístup k talentovaným a motivovaným studentům již v průběhu studia. To je cílem soutěže Cena průmyslového podniku, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

Jakub Kašný, svou bakalářskou práci zpracovával v rámci vědeckého kolektivu  na oddělení Kryogeniky a supravodivosti, ÚPT AV ČR, pod vedením vedoucího práce Mgr. Michala Macka, Ph.D.  

Bakalářská práce Jakuba Kašného se věnuje jedné z moderních metod identifikace pohybových rovnic dynamických systémů na základě empirických časových řad a to konkrétně metodě HAVOK. Metoda je v práci aplikována na data teplotních fluktuací ve vysoce turbulentní Rayleigh-Bénardově konvekci změřených na ÚPT AVČR, a různých z nich odvozených časových řad.
Práce vychází z aktivního zapojení Jakuba Kašného v rámci předchozích ročníků letních stáží na ÚPT (v letech 2020 a 2021), přičemž v letošních prázdninových měsících již Jakub spoluvede nové stážisty, kteří se zapojili do právě probíhajících letních stáží 2022.

Více o ocenění: "Cena průmyslového podniku“

Bakalářská práce: „Atraktory v složité dynamice turbulentní konvekce“   

Poster  

Foto z předání

Foto zdroj: VUT FSIFoto zdroj: VUT FSI

 

ocenění

ocenění