Průmyslová holografie

  • velkoplošné mikrostruktury pro difrakční elementy formující laserový svazek;

  • submikronmetrové difrakční holografické struktury pro průmyslové aplikace;

  • difraktivní opticky variabilní obrazová zařízení (DOVIDs, Diffractive Optically Variable Image Devices).

Příkladem realizace DOVID jsou zařízení pro veřejnou prezentaci ÚPT respektive AV ČR.

 

 

isi9

DOVID "isi9". Expozice na litografu EBPG5000+ES. Realizováno u příležitosti 60. výročí založení ÚPT (2017).

 

Skupina elektronové litografie

Oblasti výzkumu:

Nabízené technologie:

 

cas1 DOVID "cas1". Expozice na litografu EBPG5000+ES. Realizováno pro Akademii věd ČR ke 125. výročí založení (2015).

 

isi1  DOVID "isi1". Expozice na litografu BS600 v módu TZ-0. Realizováno u příležitosti otevření laboratoří ALISI (2013).

 

Repliky

 


birds "Difrakční šperk". Ukázka využití difrakčního obrazového motivu pro unikátní šperk. V motivu je kromě běžných difrakčních mřížek využito i zonálních prvků a absorbčních struktur. Expozice na litografu EBPG5000+ES. (2016).

 

 
chocolate "Čokoládový hologram". Otisk difrakčního obrazového motivu do čokoládové podložky. Expozice na litografu EBPG5000+ES. Připraveno pro akci Dny otevřených dveří ÚPT konané v rámci Týdne vědy AV ČR (2015).

 


tear drop "Difrakční bižuterie". Ukázka šperku s využitím repliky difrakčního obrazového motivu. Expozice matrice na litografu EBPG5000+ES (2014).

 

 
jewellery "Difrakční bižuterie". Ukázka šperku s využitím repliky difrakčního obrazového motivu. Expozice matrice na litografu BS600 v módu TZ-0 (2014).    

Strukturální barvy

   
structural colors Strukturální barvy deterministicky aperiodických optických struktur (2016).
   
zero order Nultý řád přímých difrakčních mřížek (2014).    
plasmonic Paleta struktur vykazujících plasmonickou rezonanci, pozorování odrazu světla (2014).    

Projekce hologramů

   
prstenec cgh Prstencové uspořádání sady počítačem generovaných hologramů na odraz. Expozice na litografu BS600 v módu ST (2012).
   
projektor Projektor krátké holografické animace, realizace Milan Matějka (2012).    
projekce cgh Projekce fázových reliéfních hologramů na průchod – tři struktury na různých vlnových délkách. Expozice na litografu BS600 v módu ST (2011); foto Jan Řeřucha (2012).    

Zonální struktury

   
segmentová zonální Segmentová zonální struktura v rozlišení 50 nm, průměr 16 mm.
Expozice na litografu BS600 v módu TZ–0 (2012).
   
kruhová zonální Kruhová zonální struktura v rozlišení 200 nm, průměr 16 mm.
Expozice na litografu BS600 v módu TZ–0 (2012).
   

Difrakční mřížky

   
holografická mřížka Holografická mřížka s kvazi sinusovým reliéfem. Expozice na litografu EBPG5000+ES (2015).    
paleta tz-0 Palety difrakčních mřížek s proměnnou periodou a parametrem orientace linií. Expozice na litografu BS600 v módu TZ–0 (2013); foto Jan Řeřucha.    

 


Výzkumná skupina: 
Elektronová litografie