PRÉMIE OTTO WICHTERLEHO 2024

mezi oceněnými je i vědkyně Mgr. Ľubica Vetráková, Ph.D. z vědecké skupiny Enviromentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, která převzala ocenění z rukou předsedkyně Akademie věd ČR.
Srdečně gratulujeme!

Dvě desítky mimořádných mladých vědeckých talentů získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2024. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v sídle Akademie věd ČR ve čtvrtek 13. června 2024, ceny laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.
Ocenění je určeno perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let, přičemž se do této doby nezapočítává rodičovská dovolená.

Ľubica Vetráková působí ve skupině Environmentální elektronové mikroskopie v Ústavu přístrojové techniky AV ČR.
Environmentální elektronová mikroskopie umožňuje zobrazování vzorků s obsahem vody v jejich přirozeném stavu bez vysušení a pokovení.

Pomocí této techniky vědkyně studuje strukturu ledu, jeho dynamické proměny a vlastnosti v něm zmrzlých nečistot. V hledáčku jejího zájmu jsou témata jako polutanty v ledu, vznik slaných aerosolů nebo ztráta biologické aktivity proteinů a léčiv při mrazení a lyofilizaci. Její práce tak cílí na palčivé problémy dnešního světa zejména
v environmentální a farmaceutické oblasti.

Nedávné výsledky jejího výzkumu například dokládají, že hlavním zdrojem slaných aerosolů v polárních oblastech nejsou ledové květy, jak se dlouho předpokládalo, ale navátý lehce slaný sníh. Jeho sublimací při velmi nízkých teplotách vznikají malé částice soli, které mohou být vzneseny do atmosféry, stát se aerosoly a ovlivňovat regionální
i globální klima.

U příležitosti ocenění byla vydaná dne 13.6.2024 MO AV ČR tisková zpráva

Ocenění

Foto: oceněná vědkyně, Mgr. Lubica Vetráková, Ph.D.

Krystaly soli

Obr: Krystaly soli (zobrazeny bíle) uvolňující se ze slaného ledu (zobrazen černě) při jeho sublimaci při teplotě -25 °C.
(Salt crystals (white) released from salty ice (black) during sublimation at -25 °C.)