Přednáška Zeolity, kam se jen podíváš

O tom, že spolupráce je více než soupeření, se přesvědčili všichni, kdo ve čtvrtek 20. října 2016 navštívili přednášku Mgr. Pavly Eliášové, Ph.D., vědkyně z pražského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a zároveň z Přf KU, která brněnskému publiku představila objekt svého vědeckého bádání – zeolity. Mimo jiné hovořila i o spolupráci s kolegyní, ředitelkou brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ing. Ilonou Müllerovou, DrSc., o spolupráci, která byla odstartována právě tento rok. Obě vědkyně pojí mimo společného díla i shodné ocenění – Česká hlava, a tak byla přednáška skvělou příležitostí, jak nahlédnout do světa špičkové vědy, která, ač si to někdy neuvědomujeme, má dopad na každodenní život nás všech.

Ač by se mohlo téma zeolitů zdát jako velmi odborné a určené jen pro úzkou skupinu zájemců, přednáška dokázala, že opak je pravdou. Zeolity jsou každodenní součástí našich životů a jsou nesmírně zajímavou podkapitolou minerálů, která bude zcela jistě zajímavá i pro laickou veřejnost. Posluchači se na přednášce přesvědčili, že zeolity jsou "všude, kam se podíváš". A nestačili se divit vždyť zeolity lze nalézt v pracích prášcích, pomocí zeolitů se chladí pivní soudky a když si na své rozbité koleno přiložíte speciálně upravený obvazový polštářek, opět v něm budou velmi pravděpodobně zeolity. Zkrátka, jsou opravdu všude, kam se jen podíváme.

Přednáška, která proběhla za podpory projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“ si vyslechlo 25 posluchačů.

Koordinátorem aktivity byla Ing. Ilona Müllerová, DrSc., z ÚPT AV ČR, v. v. i.

U této příležitosti byla zveřejněna TZ.

Ilona Müllerová získala Českou hlavu v roce 2013 za návrh a realizaci objektivové čočky a detekčního systému pro rastrovací elektronové mikroskopy, Pavla Eliášová o rok později za vývoj nové metody přípravy zeolitů. Letos, tedy v roce 2016, se obě České hlavy daly dohromady; obě vědkyně navázaly spolupráci, a to i přesto, že každá bádá na jiném poli výzkumu.

 

av21   av21

 

av21