Přednáška "Optické metody k prozkoumání neurovaskulární vazby v poškozeném mozku"

Dne 18.2.2019 navštívil náš ústav prof. Ferenc Bari, děkan Lékařské fakulty a  vedoucí výzkumné skupiny Lékařské fyziky a informatiky na Universitě v Szegedu.
Oddělení lékařské fyziky a biofyziky a katedry lékařské informatiky vedené profesorem Barim, založené 1. července 2010 organizuje kurzy Lékařské fyziky na čtyřech fakultách Univerzity v Szegedu a provádí výzkum zaměřený na objasnění fyzikálních základů životních procesů a řešení úkolů v oblasti biomedicínského zpracování signálů.
Profesor Ferenc Bari získal titul docenta farrmakologie na Tulane University Medical School, lékařské fakulty v New Orleansu.
Prof. Ferenc Bari navštívil naše laboratoře, seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku "Optické metody k prozkoumání neurovaskulární vazby v poškozeném mozku", kterou navštívilo 35 vědců. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

ESIF  ESIF

ESIF