Přednáška “Multimodální nelineární zobrazování pro biomedicínské aplikace”

Dne 22.srpna 2019 v 11 hodin se v přednáškovém sále Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskuteční veřejná přednáška Dr.Michaela Schmitta, výzkumného pracovníka Friedrich-Schiller University Jena , s názvem “Multimodální nelineární zobrazování pro biomedicínské aplikace”.
Přednáška bude realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

ESIF