Přednáška "Laser micromachining for inhomogeneous materials in adhesive joints technology"

Dne 11. 4. 2018 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR uskutečnila přednáška Dr. Szymona Tofileho na téma:,,Laser micromachining for inhomogeneous materials in adhesive joints technology", které ze zúčastnilo 15 popsluchačů.
V současné době Dr. S. Tofil působí na universitě v polské Kielce a jeho přednáška byla realizována za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“. Koordinátorem aktivity byl doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. z odděleni Koherenční optiky, skupina Laserové technologie ÚPT AV ČR.

AV21  AV21

AV21  AV21

AV21