Přednáška "3D tisk pomocí tomografické zpětné projekce"

Ve dnech 28.-29.10. 2019 navštívil náš ústav Dr.Christophe Moser, docent mikroinženýrství a průmyslových vztahů na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne.
Dr. Christophe Moser je docentem v oblasti mikroinženýrství a průmyslu na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne.
Před vstupem do EPFL byl spoluzakladatelem CEO Ondax, Inc. Během tohoto působení získal 15 milionů dolarů z korporátních a rizikových kapitálových zdrojů, aby financoval masovou produkci holografických skleněných komponent a vyvíjel zařízení založená na těchto komponentách, jako jsou laditelné multiplexery pro telekomunikace, ultra úzkopásmové filtry pro nízkofrekvenční Ramanovské systémy, vysoce výkonné úzkopásmové čerpací polovodiče pro vláknové lasery, jednofrekvenční pevné a laditelné lasery pro detekci a femtosekundové pulzní systémy pro mikroobráběcí aplikace.
Dr. Moser získal Ph.D. v elektrotechnice na Kalifornském technologickém institutu.
Je spoluautorem 24 patentů, 14 recenzovaných vědeckých publikací a 9 sborníků IEEE.
Dr.Christophe Moser navštívil naše laboratoře, seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku "3D tisk pomocí tomografické zpětné projekce ", kterou navštívilo 20 vědců. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

 

ESIF  ESIF  ESIF

ESIF