Pokročilé zobrazovací metody pro mezioborový výzkum II

Workshop se uskutečnil ve dnech 23. – 24. 11. 2023 v rámci aktivity „Nové korelativní techniky pro analýzu a zobrazování biologických a syntetických polymerních materiálů“, jehož řešitelem je doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.
Společného setkání se účastnilo 23 účastníků napříč jednotlivými ústavy AV ČR a univerzitami.  Konkrétně to byli vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Biofyzikálního ústavu AV ČR, IKEM a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Příspěvky, které účastníci na setkání prezentovali byly z oblasti chemie polymerů, environmentální rastrovací elektronové mikroskopie, rostlinné a živočišné biologie. Cílem workshopu byla odborná diskuze nad tématy probíhající interdisciplinární spolupráce, byly diskutovány společně připravované publikace, spolupráce s průmyslem a byl stanoven plán další společné grantové spolupráce.
Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

 

AV21

 

AV21