Optický dopravník

Optický dopravník je založen na pohyblivé světelné struktuře, která unáší opticky zachycené mikroobjekty.

Výzkumná skupina: 
Levitační fotonika