Ocenění za unikátní technologii pro diagnostiku srdce

Dr. Pavel Jurák převzal na mezinárodní konferenci špičkových kardiologů v Kodani prestižní ocenění za VDI monitor.
Nová technologie VDI monitor pro neinvazivní zobrazení elektrické aktivace srdečních komor, prezentovaná Dr. Pavlem Jurákem z Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT), získala prestižní ocenění za nejlepší původní vědeckou práci a technologické řešení, v rámci mezinárodní konference European Heart Rhythm Association (EHRA).
Konference proběhla ve dnech 3. – 5. 4. 2022 v Kodani.  

V kategorii přínos v technologiích a inovacích bylo posouzeno celkem 16 technologií přihlášených z celého světa. Do finále byly vybrány tři vítězné, které pak byly prezentovány na konferenci, které se účastnilo celkem 4.300 špičkových kardiologů a vědeckých pracovníků. Vítězné ocenění získala unikátní technologie  „Ventricular Dyssynchrony Imaging - VDI monitor, cardiac pacing procedure optimalization by ultra-high-frequency (UHF) ECG“ (VDI monitor, optimalizace kardiostimulační léčby pomocí ultra vysokofrekvenčního EKG https://www.medisig.com/vdi/ ) .
„VDI monitor je zcela nové zařízení, které dokáže jednoduchou a neinvazivní cestou diagnostikovat prostorovou elektrickou aktivaci srdečních komor. Využívá původní myšlenku UHF-ECG, která představuje v kardiologii revoluční přístup a je zdrojem nových informací.
Hlavní aplikační oblastí je kardiostimulační léčba. VDI technologie díky komfortnímu užití a real-time řešení umožňuje jednodušší a efektivní zavádění nových kardiostimulačních postupů, které výrazně zvyšují kvalitu a délku života“, vysvětlil podstatu a přínos Pavel Jurák.

VDI technologie se stala základem nového stejnojmenného startupu, na kterém se podílí společně s ÚPT i další partneři, kteří přispěli k jejímu vývoji. Jedná se především o  Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, Univerzitu Karlovu v Praze a společnost Cardion.

O úspěchu vědeckých kolegů z oddělení Medicínských signálů, ÚPT AV ČR  byla vydaná dne 27. dubna 2022  tisková zpráva „Vědci získali mezinárodní ocenění za unikátní technologii pro diagnostiku srdce“, kterou převzala téhož dne Česká tisková kancelář.

 O úspěchu našich vědců informovala dále tato média.

Více informací:
Ing. Pavel Jurák, CSc.
vedoucí oddělení Medicínské signály
Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR
Brno
jurak@isibrno.cz
+420 541 514 312

https://www.medisig.com/vdi/

uveřejněné publikace:
https://rdcu.be/clIJg
https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)00402-1/fulltext
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jce.14985
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jce.15099
https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(19)31028-8/abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jce.14299


VDI
OBR.: VDI monitor
Původní technologie pro diagnostiku poruch elektrické aktivace srdečních komor. Díky jednoduchosti a neinvazivnímu přístupu je ideální pro kliniku. 

 

VDI
OBR: Ocenění, které osobně převzal dr. Pavel Jurák  na mezinárodní konferenci EHRA v Kodani.