Ocenění za spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity

Ve čtvrtek 13. června 2019 u příležitosti oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity převzala dr. Ilona Müllerová, ředitelka ÚPT AV ČR pamětní medaili udělenou ÚPT AV ČR za spolupráci s Masarykovou univerzitou.  Předání se uskutečnilo v rámci slavnostního večera v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.
Ocenění  ÚPT AV ČR získalo při příležitosti 100. výročí založení univerzity za intenzivní dlouhodobou spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity ve výzkumu i vzdělávání – specializované předměty, vedení závěrečných prací, mimořádně úspěšní doktorandi ve výzkumu v mezinárodním kontextu.
S Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity konkrétně spolupracuje pět z šesti oddělení ÚPT AV ČR. Jsou to oddělení Koherenční optiky, Mikrofotoniky - konkrétně skupina Komplexní fotonika a skupina Biofotonika a optofluidika, dále oddělení Speciálních technologií, které je zastoupeno třemi skupinami a to Elektronová technologie, Tenké vrstvy a Elektronové litografie. Dále se stejným zastoupením skupin spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou též oddělení Elektronové mikroskopie a v neposlední řadě důležitá je i vzájemná spolupráce v rámci výzkumu a vzdělání s oddělením Magnetické rezonance.

Více o předání Ocenění:
https://muni100.cz/program-oslav/podrobny/zahradni-slavnost-s-partnery

 

Ocenění

Diplom

Ocenění MU  Ocenění MU  Ocenění MU