Neviditelný svět kolem nás

Je téma panelové diskuse, kterou pořádá dne 22.3.2023 pro veřejnost Československá mikroskopická společnost ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR. Debata s odborníky nám přiblíží neviditelný svět, který nás obklopuje v každodenním životě.

Akce je pořádána u příležitosti konání Dnů elektronové mikroskopie v Brně, v prostorách  Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 4, Brno a je určena pro širokou veřejnost.
Diskuse bude probíhat v češtině, předpokládaná délka 90 minut.

Významní hosté panelové diskuse z řad odborníků přiblíží svůj pohled na MIKROSVĚT.
Jakým způsobem nás ovlivňuje NANOSVĚT vytvořený člověkem (například nanočástice, nanotrubky, nanoroboti, nanoléčiva…), nebo NANOSVĚT- přírodní (jako jsou viry, nano/mikroorganismy ve vodě či vzduchu). Bude se diskutovat o tom jakým způsobem elektronová mikroskopie pomáhá nebo jak nanostruktury ovlivňují náš život.

Vstup zdarma.

Akci pořádá Československá mikroskopická společnost ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky, AV ČR, oddělení Elektronová mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu, za finančního přispění projektu Strategie AV21, program Průlomové technologie budoucnosti.
Všichni příznivci tématu jsou srdečně zváni!

Více k programu panelové diskuse