Nejlepší Ph.D. disertace v soutěži vyhlášené Československou mikroskopickou společností se za rok 2012

Vítězkou soutěže o nejlepší Ph.D. disertaci, vyhlášenou Československou mikroskopickou společností, se za rok 2012 stala Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D. za práci s názvem “Reflectivity of very low energy electrons from polycrystalline metal samples”.