Návštěva primátorky města Brna v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

V úterý 1. 6. 2021 navštívila ÚPT primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, kterou  doprovázeli Bc. Tomáš Koláčný - 2. náměstek, Mgr. Romana Gábrlíková - specialistka pro spolupráci s akademickým sektorem a Hana Hendžíková - specialistka spolupráce s privátním sektorem, Bc. Jakub Rybář z Oddělení spolupráce a rozvoje a Mgr. František Kubeš, Ph.D. z Odboru strategického  rozvoje a spolupráce MMB.
Delegaci uvítali v prostorách ředitelny prof. Ing. Josef Lazar, Dr. –  pověřený řízením ÚPT AV ČR, v. v. i., Ing. Ilona Müllerová, DrSc. – místopředsedkyně AV ČR, členka předsednictva Akademické rady AV ČR a členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace, prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. – zástupce ředitele pro vědecko-výzkumnou činnost a Ing. Pavel Jurák, CSc. – předseda Rady instituce.

Pro šestičlennou delegaci byla po úvodním představení ÚPT připravena exkurze laboratořemi Elektronové mikroskopie a dále představení výzkumu oddělení Medicínských signálů.  
S krátkou historií elektronové mikroskopie, současným výzkumem a úspěchy oddělení seznámil návštěvu Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D., vedoucí oddělení Elektronové mikroskopie.
 X. ročník Podzimní školy základů elektronové mikroskopie (PŠEM), který se bude konat na podzim roku 2022, představil doc. Vilém Neděla, Ph.D. Poslední ročníky PŠEM se konaly vždy pod záštitou primátora či primátorky MMB. Vilém Neděla zároveň představil výzkum v laboratoři Environmentální elektronové mikroskopie, kde působí jako vedoucí skupiny.
Dále skupina pokračovala do laboratoře vysokorozlišovací rastrovací elektronové mikroskopie, kde Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. představila výzkum vědecké skupiny Mikroskopie pro biomedicínu. Poslední prohlídka z oddělení Elektronové mikroskopie byla laboratoř FIB-SEM Helios. Zde byl návštěvníkům představen přístroj, který je ÚPT dlouhodobě zapůjčen od společností Thermo Fisher Scientific v rámci vědecké spolupráce. Tomáš Radlička tak vyzdvihl úzkou spolupráci nejen s univerzitami a akademickými pracovišti z celého světa ale i skvělou spolupráci brněnskými firmami, které se podílí na výrobě elektronových mikroskopů zhruba 30%  z celkové světové produkce.
Poslední zastavení proběhlo v oddělení Medicínských signálů, kde členové exkurze byli přivítání  Ing. Pavlem Jurákem, CSc., který krátce představil výzkum celého oddělení. Následovaly dvě prezentace, a to Ing. Petra Klimeše, Ph.D., vedoucího vědecké skupiny Výpočetní neurovědy a Ing. Filipa Plešingera, Ph.D., vedoucího vědecké skupiny  Umělá inteligence a medicínské technologie. Obě vědecké skupiny nově vznikly na podzim roku 2020.

Věříme, že návštěva laboratoří ÚPT byla pro účastníky  delegace zajímavá a těšíme se na další spolupráci ať už v rámci konání Dnů elektronové mikroskopie 2022 nebo v rámci Záštity primátorky města Brna u příležitosti Podzimní školy základů elektronové mikroskopie.

 

Návštěva z MMB  Návštěva z MMB  Návštěva z MMB  Návštěva z MMB  Návštěva z MMB  Návštěva z MMB

FOTO: MMB