Návštěva členů Technologické agentury ČR v ÚPT

Zástupci Technologické agentury ČR v čele s předsedou prof. Petrem Konvalinkou navštívili dne 31. srpna 2021 ÚPT. V první polovině programu  bylo představeno několik projektů,  kterých se ÚPT zúčastní. Jedním z nich je například Centrum kompetence, projekt, se kterým mají naše vědecké oddělení velmi dobré zkušenosti a které hodnotí jako velmi perspektivní a  dynamické. V návaznosti byla účastníkům návštěvy dále prezentována synergie Centra kompetence a Český optický klastr, který vytváří inovační ekosystém v oboru a jehož jedním ze zákládajících členů byl právě ÚPT AV ČR. Tento klastr v současné době sdružuje více jak 30 členů, především high-tech firem a výzkumných pracovišť. Jeho hlavním cílem je zlepšování podmínek pro rozvoj optického a elektron-optického průmyslu v České republice formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci těchto oborů, což se mu nyní ještě v "předškolním" věku daří stále více.

Druhá polovina byla věnovaná exkurzi laboratořemi vědeckých oddělení Medicínské signály, Elektronové mikroskopie a Koherenční optiky.

Zástupcům TA ČR představil dr. Filip Plešinger, vedoucí vědecké skupiny  Umělé inteligence a medicínských technologií, oddělení Medicínských signálů projekt 3D VDI Mapping (2021-2024).  Další zastávka byla v oddělení Elektronové mikroskopie, kde byly hostům představeny laboratoře UHV SLEEM, FIB SEM Helios a laboratoř Enviromentální mikroskopie. Poslední a třetí část exkurze byla v oddělení Koherenční optiky, konkrétně  laboratoř Laserové technologie, kterou představil její vedoucí vědecké skupiny doc. Libor Mrňa. Návštěvníci si prohlédli laserový robot v akci. Tato laboratoř je skvělou ukázkou spolupráce v rámci aplikačního výzkumu, spolupráce vědeckého pracoviště s průmyslovými podniky.

Foto: Zdroj ÚPT

 
TAČR
 

Laboratoř Medicnských signálů


TAČR
 

Laboratoř Elektronové mikroskopie, UHV SLEEM

 

TAČR

Laboratoř Elektronové mikroskopie, FIB-SEM Helios
 

 

TAČR

Laboratoř Laserové technologie