Návštěva člena Akademické rady AV ČR v ÚPT

Dne 4. 5. 2021 navštívil ÚPT Ing. Jiří Plešek, CSc., člen  Akademické rady AV ČR.

Po uvítání a představení Ústavu přístrojové techniky AV ČR prof. Ing. Josefem Lazarem, Dr., pověřeným řízením ÚPT AV ČR, v. v.  a  Ing. Ilonou Müllerovou, DrSc., místopředsedkyní a členkou předsednictva Akademické rady AV ČR, byla součástí plánovaného programu připravena pro hosta zhruba 90-ti minutová exkurze laboratořemi UPT.
Vědci představili své vědecké skupiny a oddělení, informovali Ing. Jiřího Pleška, CSc., o výzkumech a projektech, na kterých v laboratořích aktuálně pracují. Dr.Plešek, který v Akademické radě AV ČR zastává funkci  koordinace a rozvoj programů a aktivit Strategie AV21, se současně  seznámil s probíhajícím výzkumem projektu Strategie AV21, Diagnostické metody a techniky a dalšími programy, na kterých v rámci Strategie naši vědečtí pracovníci spolupracují napříč akademickými ústavy.

Ing. Jiří Plešek, CSc., nahlédl do těchto laboratoří

Mgr. T. Radlička, Ph.D., představení laboratoří Elektronové mikroskopie
doc. Ing. V. Neděla, Ph.D., lab. Environmentální elektronové mikroskopie
Ing. P. Jurák, CSc., odd. Medicínských signálů
Ing. M. Zobač, Ph.D., odd. Speciálních technologií
Ing. A. Srnka, CSc., skupina Kryogeniky a supravodivosti
doc. L. Mrňa, Ph.D., skupina Laserové technologie
Ing. B. Mikel, Ph.D., skupina Koherentní lasery a interferometrie
prof. RNDr. P. Zemánek, Ph.D., odd. Mikrofotonika
Ing. O. Číp, Ph.D., skupina Koherentní lasery a interferometrie

 

AV 21  AV 21  AV 21  AV 21  AV 21