Mezinárodní workshop Metody pokročilého zobrazování pomocí optických a elektronvě-mikroskopických metod

Ve dnech 13. – 14. října 2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop „Metody pokročilého zobrazování pomocí optických a elektronvě-mikroskopických metod“, který byl uspořádán v rámci projektu Strategie AV21 program „Diagnostické metody a techniky“. Koordinátorem workshopu je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Workshopu se zúčastnila řada významných osobností z oblasti mikroskopie, biologie, chemie a mediciny, prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ing. Peter Gemeiner, DrSc. workshop zahájil úvodní přednáškou na téma „Spinning disk microscopy of plant plasma membrane proteins“ RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Byly diskutovány výsledky probíhající spolupráce s účastnícími se vědci, např. spolupráce Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy na studiu rostlinných vosků pomocí Low Temperature Method, spolupráce ÚPT AV ČR, v. v. i. s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. na tématu Somatická embryogeneze smrku ztepilého, spolupráce ÚPT AV ČR, v. v. i. s Chemickým ústavem SAV na studiu polyelektrolytových kapslí pomocí ESEM. Dále byly také navazovány nové kontakty a spolupráce, např. spolupráce Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. s ÚPT AV ČR, v. v. i. při studiu nanočástic.

Další důležitou součástí workshopu bylo shrnutí průběhu prvního kola žádosti o podporu projektu OP VVV „Exceletní výzkum“, na němž se budou podílet Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. jako žadatel, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Institut Klinické a Experimentální medicíny a Ústav přístrojové techniky AV ČR, a také příprava na druhé kolo příjmu žádosti o podporu.

Program workshopu

 

av21   av21

 

av21