Mezinárodní workshop "Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii"

Ve dnech 11. 9. až 13. 9. 2017 se uskutečnil mezinárodní workshop na téma “Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii“. Organizátorem akce byl Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., který hostil významné vědecké kapacity.
Seminář byl zahájen v přednáškovém sále ÚPT dvěma plenárními přednáškami renomovaných vědců ze zahraničních univerzit a zúčastnilo se jich okolo 35 posluchačů, všichni z odborné sféry.
Dr. Cornelia Rodenburg z University of Sheffield, představila téma “Novel insights to organic and  inorganic-organic hybrid materials by Secondary Electron Hyperspectral Imaging“.
Po krátké přestávce u kávy navázal svou přednáškou dr. Anjam Khursheed z University of Singapore, který prezentoval téma „Add-on Secondary Electron Analyzer attachments for the SEM“. Obě přednášky byly zakončeny mnoha odbornými dotazy ze stran posluchačů, kteří byli nejen zaměstnanci z ÚPT ale další odborníci na danou problematiku z MU, společností Tescan, Thermo Fisher Scientific nebo Delong Instruments.
V odpoledních hodinách se dále diskutovalo již v užším kruhu na daná odborná témata.
„Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii je téma velmi aktuální, protože aplikace této metody umožňují získat nové, užitečné informace o zkoumaných vzorcích. Těmi jsou dnes především v průmyslu hojně využívané dopované polovodičové struktury, nebo hybridní polymery, které nacházejí široké využití ve všech oblastech života, a to od výkonných lehkých baterií, přes inovativní průmyslové a konstrukční materiály, až po bioimplantáty. Při jejich výrobě lze použitím vhodné diagnostické metody zefektivnit výrobní proces a zlepšit tak jejich vlastnosti. Partneři workshopu patří v oboru diagnostických metod ke světové špičce. V rámci setkání budou společně diskutovat problematiku chování signálních elektronů vznikajících ve vzorku, měření jejich energiových spekter a jejich srovnání s Monte Carlo simulací. Jedním ze stěžejních témat bude i interpretace kontrastu vzniklého v obraze po sejmutí série energiově filtrovaných snímků.“  Vysvětluje dr. Filip Mika, z Oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, který byl zároveň koordinátor třídenního setkání.
Mezinárodní workshop byl realizován za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

 

av21  av21  av21

 

av21