Mezinárodní workshop elektronové mikroskopie

Ve dnech 7. 4. - 8. 4.2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop, kterého se zúčastnila řada významných osobností z oblasti elektronové mikroskopie.

Na workshopu byly prezentovány a konzultovány možnosti a aplikace vysokorozlišovacího environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu od firmy FEI QUANTA 650 FEG a skupiny environmentální elektronové mikroskopie.

Cílem setkání bylo najít možnosti dlouhodobé budoucí spolupráce mezi účastníky workshopu z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze, Chemického ústavu SAV, Centrum glykemiky a Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze. Nosným tématem byla prezentace výsledků Dr. Neděly „nové low temperature metody pro ESEM a její výhody při pozorování rostlinných a živočišných vzorků v nativním stavu“. Na toto téma byly diskutovány aplikace s prof. Raškou z Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze dále s Dr. Štěpánkem nebo Dr. Petráškem, jako garanty jednotlivých oborů zaměřených na studium polymerů, živočišné resp. rostlinné biologie. Výše uvedení vědci presentovali své nejnovější vědecké výsledky a témata průniku mezi jednotlivými obory.

Hlavním cílem mezinárodního workshopu bylo navázat spolupráci mezi výzkumnými pracovišti nejen v rámci Akademie věd ČR, která vyvrcholila dohodou o podání interdisciplinárního projektu v rámci výzvy Excelentní výzkum, OPVVV.

 

av21   av21

 

av21