Mezinárodní setkání na Universität Innsbruck

Mezinárodní setkání, které se konalo ve dnech 7. – 11. 8. 2018 na Ústavu fyzikální chemie Univerzity Innsbruck, umožnilo rozšířit výzkumnou spolupráci mezi touto univerzitou a Ústavem přístrojové techniky AV ČR.
„Na základě uskutečněné cesty, proběhla detailní odborná diskuze o naměřených výsledcích ledových vzorků, které byly na ÚPT zkoumány pomoci speciálně přizpůsobeného environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu“, dodává dr. V. Neděla, který se za ÚPT AV ČR, oddělení Elektronové mikroskopie, zúčastnil setkání společně s Mgr. Ľ. Vetrákovou, Ph.D. a Mgr. K. Imrichovou. Součástí setkání byli exkurze v laboratořích a seznámení se s dostupnými experimentálními technikami pro přípravu vzorků a studium vlastností ledů na Innsbrucké univerzitě.  Výsledkem diskuze je detailní technický design připravovaného kryo-držáku pro pozorování vzorků připravených skupinou prof. T. Loertinga v EREM na UPT v Brně.  S profesorem T. Loertingem bylo podepsáno memorandum o budoucí spolupráci a navržen plán společných projektových aktivit spolupracujících pracovišť.  Téma je podporováno v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

Program

Memorandum of Understanding

 

Innsbruck 2018

Pozorování hexagonálního ledu  Pozorování hexagonálního ledu

Pozorování hexagonálního ledu obklopeného kapalnou (A) a vykrystalizovanou (B) solankou pomocí EREM. Bledě šedá barva odpovídá ledu a bílá solance.

 

AV21