Mezinárodní setkání na Universität Innsbruck

Mezinárodní setkání, které se konalo ve dnech 14. - 16. 6. 2017 na Ústavu fyzikální chemie Univerzity Innsbruck, umožnilo zahájit výzkumnou spolupráci mezi touto univerzitou a Ústavem přístrojové techniky AV ČR.
„Na základě uskutečněné cesty, již byly z Innsbrucké Univerzity na ÚPT dodány první vzorky pro zkoumání ve speciálně přizpůsobeném environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“, dodává dr. V. Neděla, který se za ÚPT, oddělení Elektronové mikroskopie, zúčastnil setkání společně s Ing. E. Tihlaříkovou.  Na toto jednání naváže další pracovní schůzka s vědeckými pracovníky univerzity za účelem diskuze prvních výsledků, přípravy dalších experimentů a návrhu speciálního zařízení, které by rozšířilo experimentální možnosti stávajícího environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu dle specifických potřeb výzkumu prováděném na univerzitě.
Aktivita je podporovaná v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

 

Innsbruck

av21