Mezinárodní den kvantové fyziky

U příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky (WQD) vědci z ÚPT AV ČR představí veřejnosti téma kvantové fyziky a s ní spojených kvantových technologií. Akce proběhne v prostorách Hvězdárny a planetária Brno, dne 13. 4. 2023.
Odpolední program bude patřit dětským návštěvníkům, následovat budou přednášky.

Plakát zde

PROGRAM
16:00 – 18:00 foyer Hvězdárny a planetária Brno
VĚDA HROU – experimentální odpoledne pro dětské návštěvníky

Vezměte své děti a přijďte si s nimi vyzkoušet jednoduché pokusy ukazující kvantové jevy v technologiích, které se staly součástí našeho každodenního života. Návštěvníci si sami vyzkouší jednoduché pokusy ukazující kvantové jevy v technologiích, které se staly součástí našeho každodenního života. Naši kolegové Vám ukáží na jednoduchých exponátech výzkum vycházející z nejnovějších poznatků kvantové fyziky.
Vstup na experimentální odpoledne ZDARMA!

WQD  WQD

 

Sál velkého planetária Hvězdárny a planetária Brno

18:00 – 18:50 „Kvantové technologie

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Současná technická civilizace stojí na kvantové fyzice, třeba mikroelektronika, lasery, jaderná energetika a řada dalších technologií. V posledních desetiletích se prosadilo také přímé využití kvantových principů, které často odporují běžnému chápání, ale mají významné využití např. při zpracování a přenosu informace. Souhrnně se mluví o kvantových technologiích.

Anotace k přednášce

WQD

Foto: Optická sestava pro přenos kvantové informace po optických vláknech, zdroj: ÚPOL

19:00 – 19:50 „Optické kvantové hodiny – cesta k zpřesnění a nové definici jednotky času

Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR

Využití kvantových efektů pro tak praktickou oblast, jakou je přesné měření času, provází lidstvo po více než půl století. Přesnost synchronizace senzorických sítí, pozičního navigačního systému GNSS, datových přenosů či úředního času je odvozena od jednotky času.

Anotace k přednášce

WQD

Foto: Optické kvantové hodiny – experimentální uspořádání s vakuovou komorou pro práci se zachycenými a laserem zchlazenými ionty vápníku, zdroj: ÚPT AV ČR

 

WQD

Cílem je vybudovat celoevropskou síť pro přenos přesného času a frekvencí z optických atomových hodin (Projekt CLONETS-DS)

digitárium, vstupné 100 Kč

 

Světový  kvantový den se každoročně slaví 14. dubna.

A VÍTE PROČ?

Je iniciativou kvantových vědců z  více než 65 zemí, jejímž cílem je podpořit veřejné porozumění kvantové vědě a technologii po celém světě. Jde o decentralizovanou iniciativu zdola nahoru, která zve všechny kvantové vědce, inženýry, pedagogy, komunikátory, podnikatele, technology, historiky, filozofy, umělce a jejich organizace, aby organizovali své vlastní aktivity, jako jsou přednášky, výstavy, prohlídky laboratoří. , panelové diskuse, rozhovory atd. k oslavě  Světového dne kvanta  po celém světě.