Mezinárodní den kvantové fyziky

U příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky představili dne 12. dubna 2022 naši kolegové téma kvantové fyziky a s ní spojených kvantových technologií

Český rozhlas Plus 14. 4. 2022, 6:25
na otázky redaktora Ondřeje Ševčíka odpovídá prof. Josef Lazar a prof. Tomáš Tyc, kteří v rámci večerního programu představili návštěvníkům téma v prostorách velkého sálu Hvězdárny a planetária Brno.    
Sestřih rozhovoru 

Závěrečná zpráva

WQDPro návštěvníky byl připraven program:

 
16:00 – 20:00 foyer Hvězdárny a planetária v Brně - edukativní odpoledne

VĚDA HROU – experimentální odpoledne

Návštěvníci si sami vyzkoušeli jednoduché pokusy ukazující kvantové jevy v technologiích, které se staly součástí našeho každodenního života. Seznámili se s výzkumem vědců ÚPT AV ČR vycházejícím z nejnovějších poznatků kvantové fyziky.

Kvantové jevy se uplatňují  na úrovni atomů, proto je nemůžeme přímo pozorovat prostým okem. Projevují se při interakci elementárních částic se světlem. Právě tyto jevy ještě  v 19. století vědci nedokázali vysvětlit klasickou fyzikou a tím vznikly základy ke  kvantové fyzice.
Návštěvníci hvězdárny si sestrojí spektroskop, kterým si zviditelní kvantovou povahu většiny světelných zdrojů, které dnes používáme.
Vyzkouší si pokus, za který dostal Albert Einstein Nobelovu cenu a sestaví si vlastní kvantový detektor z obyčejné svítivé diody. Podívají se zblízka, jak uvnitř vypadají lasery a dozví se, jak můžeme pomocí laserového světla například určit obsah zavřené lahve.


 

Sál velkého planetária Hvězdárny a planetária Brno


18:00 – 18:30 „Kvantové technologie - velké téma budoucnosti“

 Do tématu Vás uvede prof. Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR

 Kvantové technologie v současné době představují pravděpodobně největší průlom v technice, na jehož prahu stojíme. Tak, jako základy kvantové fyziky přinesly mikroelektroniku, lasery, jadernou energetiku a řadu dalších, dnes samozřejmých technologií, tak nyní nám fyzika a především technika nabízí kvantové počítače, senzory s mimořádnou přesností a citlivostí, telekomunikace s jednotlivými fotony, či kódování, které nelze prolomit. Přednáška otevře pohled za technologický horizont dnešních dnů.


18:40 – 19:25  „Co je kvantová fyzika“

 
Otázku „Co je kvantová fyzika“ představí prof. Tomáš Tyc z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a zároveň člen vědecké skupiny Komplexní fotoniky, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Kvantová fyzika ovlivňuje náš běžný život téměř na každém kroku. Jsou to  například počítače, mobilní telefony nebo GPS lokalizace a další přístroje, které mohou fungovat jen díky využití zákonů kvantové fyziky.  Tyto zákony, platné pro mikroskopické objekty, se nám mohou jevit jako velmi zvláštní a překvapivé, bez nich by však svět nemohl vůbec existovat. Přednáška bude srozumitelným úvodem do tajů kvantové fyziky i jejích důsledků a bude doprovázena řadou působivých experimentů.
Proč se Mezinárodní den kvantové fyziky slaví 14. dubna?

vychází z čísla 4.14, zaokrouhlené první číslice Planckovy konstanty: 4,135667696×10−15 eV.s = 0,000 000 000 000 004 135667696, jedná se o součin elektronvoltu a sekundy a energie základní konstanta řídící kvantovou fyziku.
Proč je Planckova konstanta tak důležitá? Věděli jste, že se používá k definování kilogramu?
A v jakých oborech a výzkumných směrech  se s ní setkáme, či  ovlivňuje i naše životy?
To jsou některé z otázek a mnoho dalších, kterými se budou zabývat aktivity Mezinárodního dne kvantové fyziky.

O akci byla vydaná dne 11.4.2022 zpráva, kterou převzala Česká tisková kancelář.

WQD  WQD  WQD  WQD