Levitující hodinky udržují přesné tempo

Spolupracující týmy vědců z University v St Andrews ve Skotsku a Ústavu přístrojové techniky AVČR v Brně vytvořily nový typ přesných mechanických „hodinek“, které se skládají z dvojlomné kuličky o velikosti krvinky uvězněné ve světelné pasti. Kulička se pohybuje ve vakuu, aby se minimalizovala její interakce s okolím a tím i tlumení jejího pohybu. Týmu se podařilo dosáhnout dokonalé harmonie mezi pohybem kuličky a nakláněním její osy, podobně jako u dítěte na houpačce, což vedlo k navýšení přesnosti frekvence kmitů kuličky o dva řády. Kvalita tohoto oscilátoru Q dosáhla 100 miliónů, což odpovídá u hodinek ztrátě miliontiny sekundy za dva dny. Ultrapřesné zdroje frekvence se využívají pro velmi přesnou synchronizaci dějů, např. systémů GPS určujících polohu. Vědci tak získali velmi citlivý nástroj pro monitorování změny okolního prostřední (např. tlaku) nebo extrémně slabých sil působících na kmitající kuličku (např. gravitace).

https://news.st-andrews.ac.uk/archive/levitated-timepiece-sets-new-benchmark/

Online: https://advances.sciencemag.org/content/6/23/eaaz9858/tab-article-info

Levitující hodinky udržují přesné tempo

Dvojlomná mikrokulička z uhličitanu vápenatého o velikosti buňky levituje ve světelném svazku a funguje jako ultrastabilní oscilátor (hodinky). Autor: Yoshi Arita (University of St Andrews and Chiba University).