Konference LASER 60

10. ročník Konference LASER 60, multioborové setkání lidí pracujícími s lasery, proběhne v náhradním termínu a to ve dnech 25. 11. - 27. 11. 2020!
Konferenci pořádá Ústav přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR na Vysočině v hotelu Skalský dvůr za finanční podpory Projektu AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“. Konference nabízí setkání s odborníky z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.

Řešitelem tématu je doc. Libor Mrňa, koordinátor konference je dr. Bohdan Růžička, z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Více o Konferenci a registraci na http://alisi.isibrno.cz/konference-laser-60

 

LASER 60

 

AV21