Jarní škola fyziky: Cesta ke kvantovým technologiím

Spring Highland School of Mesoscopic Physics: Towards quantum technologies

4th - 6th April 2018, Třešť, Czech Republic

Trest

Ve dnech 4. – 6. dubna 2018 proběhla v prostorách Zámeckého hotelu Třešť  Highland Spring School on Mesoscopic Physics. Jarní škola je zaměřena na perspektivní témata směřující ke kvantovým technologiím a je každoročně pořádána Ústavem přístrojové techniky AV ČR, Oddělení Mikrofotoniky.
Cílem školy bylo poskytnout přehled o pokročilých technikách optického zachycení a světelných jevů o svém poslání při přípravě mikroobjektů do kvantového světa. Setkání a společné diskutování nad tématy mají vždy za cíl spojit mladé vědce se silným experimentálním nebo teoretickým zázemím a vytvořit otevřenou atmosféru pro sdílení myšlenek a znalostí.

„Pozvání přijalo 13 přednášejících, kteří patří mezi světové špičky ve svých oborech, převážně zástupci evropských univerzit ale i z Ruska či USA. Uvedli do problematiky bez mála třicet PhD studentů a mladých vědců.“ uvedl O. Brzobohatý.

 • Yoshihiko Arita, University of St Andrews, UK
 • Alexander Shalin, The International Research Center for Nanophotonics and Metamaterials, Russia
 • Shangran Xie, Max-Planck Institute for the Science of Light, Germany
 • René Reimann, ETH Zürich, Switzerland
 • Pau Mestres, University of Innsbruck, Austria
 • Stefan Kuhn, University of Vienna, Austria
 • Vijay Jain, Yale University, USA
 • Artem Ryabov, Charles University, Czech Republic
 • Jon Ander Arregi Uribeetxebarria, Central European Institute of Technology, Czech Republic
 • Miroslav Kolíbal, Central European Institute of Technology, Czech Republic
 • Tomáš Tyc, Masaryk University, Czech Republic

Akce se konala za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.  Hlavním koordinátorem školy je Mgr. Oto Brzobohatého, Ph.D., z ÚPT AV ČR, Oddělení Mikrofotoniky, Skupina Levitační fotonika.

Program

program

Local Organizer:

Oto Brzobohatý, Institute of Scientific Instruments CAS, Czech Republic

Venue:

Castle Hotel Trest
Dr. Richtra 234
589 01 Třešť
http://www.castle-trest.com/

GPS 49°17'41"N, 15°29'14.05"E

 

AV21