International Metallographic Contest 2023

Tři  ocenění v prestižní soutěži získal Ondřej Ambrož z vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy, ÚPT AV ČR. Srdečně Gratulujeme!

International Metallographic Contest 2023 je prestižní mezinárodní soutěž, kterou každoročně pořádá Mezinárodní metalografická společnost (International Metallographic Society; IMS) a Americká společnost pro kovy (American Society for Metals; ASM International),

Ondřej Ambrož v této soutěži získal hned tři ocenění!  

První místo v kategorii Elektronová mikroskopie za poster na téma Robotic Etching of Samples for Scanning Electron Microscopy.

Čestné uznání v kategorii Světelná mikroskopie za poster na téma In Situ Stereomicroscopic Macroetching.

Druhé místo v kategorii umělecká mikroskopie (barva) za snímek s názvem Enchanted Etchforest. Soutěž představuje nejlepší práce metalografů a mikrostrukturálních analytiků z celého světa.

Předsedkyní komise soutěže je Ellen Rabenberg z Marshallova vesmírného letového střediska (Marshall Space Flight Center; MSFC) amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration; NASA). Hodnocení příspěvků a vyhlášení výsledků proběhlo na konferenci International Materials, Applications and Technologies (IMAT) v americkém Detroitu.

Tato ocenění jsou jistým zadostiučiněním při finalizaci mé dizertační práce na téma Nové metody přípravy vzorků pro moderní rastrovací elektronovou mikroskopii“ představuje své dosažené úspěchy Ondřej Ambrož.

Vítězný poster zobrazuje aplikační možnosti robotizovaného chemického a elektrolytického leptání pro přípravu vzorků pro rastrovací elektronovou mikroskopii, ve které i přes značný pokrok v instrumentaci v posledních letech bývá často opomíjen vliv přípravy vzorků. Přestože již existují i komerční řešení, které zahrnují více operací, která jsou prováděna pomocí profesionálního robotického ramene, tak tato řešení jsou nákladná a náročná na prostor. V naprosté většině případů jsou vzorky stále připravovány manuálně. K tomuto výsledku výrazně přispěl kolega Jan Čermák, který má na starost konstrukci. Obsluhu rastrovacího elektronového mikroskopu zajistili Patrik Jozefovič společně s vedoucí vědecké skupiny dr. Šárkou Mikmekovou“ představil Ondřej Ambbrož spolupráci vědeckého týmu, jehož je součástí.

posterPříspěvek v kategorii světelná mikroskopie představuje novou techniku chemického leptání, která díky difrakci a odrazu světla umožňuje sledovat makrostrukturu vzorku a změny při leptání s využitím stereomikroskopu, pokud dodržíme nějaké základní podmínky. V metalografii stále převládá technika sledování povrchu vzorku při manuálním leptáním vizuálně, případně leptání ‚‚naslepo‘‘ s využitím empirických zkušeností.

poster

 

Barevný snímek zobrazuje mikrostrukturu slévárenské slitiny AlSi9Cu3(Fe) po konvenční metalografické přípravě a manuálním barevném leptání. Mikrostruktura se skládá z dendritů hliníku, eutektika a intermetalických fází.

slitina