III. mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích

Třetí  ročník mezinárodního Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích se bude konat 4. - 6. 10. 2017 v prostorách Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. v Praze.

Workshop je pořádán Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, v Brně pod vedením Ing. Jaroslava Soboty, CSc., z oddělení Speciálních technologií, ve spolupráci s  Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., kde je garantem RNDr. Karel Koláček, CSc., z oddělení Impulsních plazmových systémů.

Workshop se koná za podpory projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“.

 

Více informací zde