Hostování dr. A. Knápka na OTH Regensburg

OSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE REGENSBURG (OTH)  v Řezně uveřejnila na univerzitních web stránkách  zprávu o hostování vědce dr. Alexandra Knápka z ÚPT, skupina Elektronová litografie. Alexandr Knápek hostuje na univerzitě OTH, konkrétně na Fakultě aplikovaných přírodních věd a kulturních studií v zimním semestru školního roku 2020/2021, kde vede přednášky pro studenty bakalářského i magisterského studia. Po dobu hostování na univerzitě je zároveň součástí výzkumné skupiny prof. Dr. Ruperta Schreinera, kde  spolupracuje na tématu neortogonálně uspořádaných autoemisních struktur.
Znění tiskové zprávy ZDE

 

OTH Regensburg  OTH Regensburg