Hologramy a jejich využití pro ochranu dokumentů a cenin

Konference Hologramy a jejich využití pro ochranu dokumentů a cenin

Ústav přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie České republiky (KU) pořádají dne 23. května 2022 konferenci „Hologramy a jejich využití pro ochranu dokumentů a cenin“. Konference je pořádána v rámci společně řešeného projektu ÚPT a KU „Difrakční a refrakční optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin“. Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s principy, možnostmi použití a aktuálními trendy v oboru hologramů pro ochranu dokumentů a s výsledky projektu.

Konference bude zaměřena na pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin difraktivními optickými variabilními obrazovými prvky a obsáhne řadu témat, například navrhování masterů difraktivních struktur metodou počítačové syntézy a jejich zápis pomocí elektronové litografie, hologramy využívající kombinaci difrakce a interference světla, nedokonalosti při množstevní výrobě hologramů, použití aperiodických struktur pro design hologramů, to vše s důrazem na zvýšení odolnosti takových struktur vůči kopírování či napodobování optickými metodami záznamu.

Registrace zde

Plakát zde

Předběžný program

Místem konání konference je Zařízení služeb MV Spiritka, Atletická 2352/11, Praha 6.

Konference proběhne za finančního přispění projektu MV ČR č. VI20192022147

 

 

KU Komplexni  známka 
KU PČR
Komplexni  známka, zdroj ÚPT AV ČR