Exkurze studentů MUNI v laboratořích ÚPT

Studenti Ústavu fyziky, Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity v Brně, navštívili dne 16. listopadu 2021 Ústav přístrojové techniky AV ČR. Po informativním představení ÚPT a výzkumu oddělení Koherenční optiky v přednáškovém sále byla pro návštěvníky připravena prohlídka laboratoří.
„V rámci exkurze jsme studentům představili unikátní skleněné kyvety plněné superčistými plyny a frekvenčně stabilizované laserové standardy, které jsou základem pro realizaci definice jednotky délky - jeden metr. Navíc dokážeme dnes i naplnit takovými plyny speciální dutá vlákna, která pak ve formě kompaktních a miniaturních referencí mají velkou perspektivu ve vesmírném výzkumu.“ popisuje laserovou laboratoř, kde pracuje na svém výzkumu Jan Hrabina.

Přes chodbičku se návštěvníci ocitli v další laboratoři, kde studentům předvedl Martin Čížek sestavu vysoce koherentního laseru stabilizovaného pomocí optického rezonátoru s pracovní vlnovou délkou 1540 nm. „Studenty jsme seznámili s principem distribuce signálu z takového laseru do jiných laboratoří pomocí fázově koherentních linek v optických sítích na vzdálenost i mnoha set kilometrů. V laboratoři kvantové optiky například využíváme tento vysoce koherentní laser jako referenci při experimentech se zchlazenými ionty vápníku. V rámci společných projektů s našimi partnery v ČR i zahraničí distribuujeme stabilní vlnovou délku do laboratoří CESNET v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, JE Temelín a rakouského metrologického institutu BEV ve Vídni.“ Dodává k prezentaci laboratoře Martin Čížek.

Z hlavní budovy pak skupinka přešla do nově vybudovaného pavilonu ALISI, kde exkurze pokračovala v laboratoři  kvantové optiky. „Studentům jsme ukázali optické atomové hodiny, což je jedna z nejsložitějších experimentálních aparatur, kterou v našem ústavu lze nalézt. Popsali jsme si, z čeho se skládají a jak fungují. Proč jsou tak výjimečným projektem a jaké další vědní obory se díky nim před námi vědecky otevírají. “ dodává Tuan M. Pham a Adam Lešundák, kteří studentům téma představili a kteří zároveň na zmíněném výzkumu pracují.

Poslední zastavení pak proběhlo v laboratoři laserového měření délky a molekulární spektroskopie. „Představili jsme studentům hlavní výzkumné směry našeho oddělení. Seznámili jsme je i s problematikou laserového měření vzdáleností s rozlišením, které se blíží velikosti jednoho atomu. Zároveň jsme studentům přiblížili oblast metrologie času a délky z pohledu současného základního výzkumu, kde i běžně nedetekovatelné efekty čím dál podstatněji ovlivňují přesnost a stabilitu měření veličin času a délky.“ uzavřel program exkurze Ondřej Číp, vedoucí oddělení Koherenční optiky ÚPT.

 

Exkurze  Exkurze  Exkurze  Exkurze