Exkurze pro účastníky EMAG Brno 2021

EMAG (European Mensas Annual Gathering)  je největší mezinárodní setkání asociace Mensa v Evropě a jedno z největších setkání Mensy na světě.

Dne 29. 7.2021  naši kolegové připravili  účastníkům MENSA v rámci mezinárodního setkání EMAG 2021 exkurzi laboratořemi ÚPT.
Deset účastníků mělo možnost prohlédnout si laboratoře oddělení Speciálních technologií a Elektronové mikroskopie.
První část prohlídky byla laboratoř čistých prostor, skupiny Elektronové litografie, konkrétně litograf VISTEC/RAITH. Účastníci exkurze se seznámili s procesem přípravy submikronových planárních difrakčních struktur pro široké spektrum aplikací ve vědě i průmyslu.
Odtud pokračovali do  laboratoře Elektronových technologií, kde se seznámili s principem elektronové svářečky. Milým překvapením pro účastníky byla společná fotka vygravírovaná elektronovým svazkem do kovové destičky, kterou kolegové vyjmuli ještě horkou z vakuové komory a předali návštěvníkům na konci prezentace.
Poslední ze tří částí prohlídky byla prohlídka laboratoří oddělení Elektronové mikroskopie. Kolega a kolegyně ze skupiny Mikroskopie a mikroanalýzy představili metody používané v rámci programu Strategie AV21 - Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany. Dále představili mikroskop  UHV SLEEM (Ultravysokovakuový elektronový mikroskop), přezdívaný MAMUT, který sestrojili vědci z UPT. Tento mikroskop využívá metody mikroskopie velmi pomalými elektrony, která umožňuje detailně zobrazit povrchy vzorků a určit jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Průkopnicí této metody je dr. Ilona Müllerová, která je v současné době místopředsedkyní AV ČR.
Dalším zastavením byla laboratoř Mikroskopie a mikroanalýzy, konkrétně mikroskop Magellan, kde návštěvníci shlédli ukázku možností plynulého zvětšení vzorku - od makro snímku zrnka písku z pláže, až po detailní snímek jednobuněčné řasy rozsivky, která se v jeho pórech ukrývala.
Poslední zastávkou byla laboratoř s mikroskopem FIB SEM Helios, kde účastníkům konference studentka letní stáže předvedla, jak lze svazkem fokusovaných galiových iontů během sekund vyrýt do povrchu vzorku pozdrav návštěvníkům široký pouze jako desetina lidského vlasu.

A proto, že dotazů bylo více než nám dovolil předem stanovený čas, věříme, že účastníky exkurze návštěva našich laboratoří ÚPT obohatila o další informace.

Fotografie návštěvy laboratoří Elektronové litografie (obr. 1), Elektronových technologií (obr. 2 a 3) a Elektronové mikroskopie (obr. 4, 5, 6)

 

Litografie  Technoligie  Technoligie  LEM  LEM  LEM