Elektronová mikroskopie (v Brně) od historie po současnost

On-line panelová diskuze na toto téma proběhla dne 14. 4. 2021, 20:00

 

DEM 2021

 

v rámci Dnů elektronové mikroskopie probíhaly on-line panelové diskuse.
Téma  ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE (V BRNĚ) OD HISTORIE PO SOUČASNOST, moderovala dr. Ilona Müllerová z ÚPT AV ČR a jejími hosty byli významné osoby spjaté s elektronovou mikroskopií nejen v Brně.

Video je k dispozici zde