Dr. Prineha Narang navštívila laboratoře ÚPT

Vědecká vyslankyně pro kvantovou informační vědu a technologii, Dr. Prineha Narang, se nedávno zúčastnila návštěvy laboratoří zaměřených na kvantové technologie s chladnými ionty a nanočásticemi. Tato exkurze byla součástí programu konaného dne 26.3.2024 v prostorách CyberSecurity Hub z.ú. v Brně.

Během dopoledního programu byla paní profesorka společně s významnými vědci z brněnské výzkumné komunity hostem doc. Jana Boudy, vedoucího Katedry počítačových systémů a komunikací na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Odpoledne pak Dr. Prineha Narang navštívila Ústav přístrojové techniky AV ČR, kde se seznámila s laboratořemi specializujícími se na kvantové technologie s chladnými ionty a nanočásticemi. Během této návštěvy vedla živou diskusi s mladými vědkyněmi a vědci, kde sdílela své poznatky a zkušenosti.

Dr. Prineha Narang, návštěva ÚPT AV ČR

Foto: Dr. Prineha Narang, návštěva ÚPT AV ČR

Dr. Prineha Narang je profesorkou fyzikálních věd na UCLA, kde vede interdisciplinární skupinu v teoretické a výpočetní vědě. Před příchodem na UCLA působila jako odborná asistentka výpočetní materiálové vědy na Harvardově univerzitě. Před nástupem na Harvardovu fakultu působil Dr. Narang jako environmentální pracovník v HUCE a pracoval jako výzkumný pracovník v oblasti teorie kondenzovaných látek na katedře fyziky na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Získala tituly M.S. a Ph.D. v oboru aplikované fyziky na Kalifornském technologickém institutu (Caltech). Narangova práce byla oceněna mnoha oceněními, včetně ceny APS Maria Goeppert Mayer Award, ceny MRS Outstanding Early Career Investigator Award, ceny Mildred Dresselhausové, ceny Bessel Research Award od Nadace Alexandra von Humboldta, ceny NSF CAREER Award a jmenování Moore Inventor Fellow nadací Gordona a Betty Mooreových. Mezi její pokračující služby komunitě patří předsedání jarnímu setkání MRS (2022) a workshopu MRS-Kavli Foundation Future of Materials: Computational Materials Science (2021) a jako přidružená redaktorka v časopisech ACS Nano a Applied Physics Letters.

Zdroj: Narang Lab (ucla.edu)