Další studentské ocenění Denisy Hývlové

Cenu studentů získala Denisa Hývlová na základě hlasování všech účastníků odborné studentské konference "Trendy vývoje SPECT, PET a hybridních zobrazovacích systémů v lékařství".  Gratulujeme!

Konferenci pořádalo České vysoké učení technické v Praze, fakulta Biomedicínského inženýrství, dne 8. prosince 2023, v Kladně. Denisa je členkou vědeckého týmu jako doktorandka pod vedením doc. Radovana Jiříka z oddělení Magnetická rezonance a Kryogeniky, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.
Gratulujeme!
Více informací k Ocenění Ing. Denisy Hývlové.

Toto setkání je již páté v rámci nové řady pravidelných studentských odborných konferencí, které jsou pravidelně pořádány každý rok ke konci roku pro vybranou modalitu zobrazovacích systémů v lékařství. Akce je zaměřená na studenty zdravotnických studijních oborů, či programů jako Biomedicínský technik, resp. Biomedicínské inženýrství s cílem přiblížit účastníkům vývojové trendy z pohledu technického, ale i uživatelského. Více informací o pravidelném setkání studentské konference

Foto: Ocenění

Ocenění

 

Ocenění

 

Ocenění