Cryo-SEM a analýza obrazu pomocí programu Amira pro FIB-SEM a SB EM

Ve dnech 31. 5.-2. 6. 2021 proběhl v ÚPT AV ČR praktický workshop, který organizovala vědecká skupina Mikroskopie pro biomedicínu.

Hosté workshopu byli Ing. Martin Schätz Ph.D. a Mgr. Zuzana Burdíková Ph.D. z Laboratoře konfokální a fluorescenční mikroskopie; Přírodovědecké fakulty, Karlovy Univerzity.
Workshop byl realizován jen pro vybraný úzký okruh účastníků. Byly prováděny cryo-SEM experimenty, kde se srovnávala struktura mateřského mléka s umělou mléčnou výživou pro kojence při různém pH, naměřené výsledky budou součástí vědecké publikace, která je zatím v přípravě. Dále proběhlo školení na program Amira, jenž se používá na zpracování dat z mikroskopu typu FIB-SEM, který máme v laboratořích Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR. Akce se účastnilo celkem 12 osob.
Praktický workshop proběhl za finančního přispění  projektu Strategie AV 21, výzkumný program  - “Diagnostické metody a techniky”. Řešitelkou tématu je Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D.

 

AV21

AV21