ČRo Plus – Mezinárodní mikroskopický kongres v Brně

O jedinečnosti Mezinárodního mikroskopického kongresu (16MCM) hovořili s redaktorem ČRo Plus Martinem Srbem prof. Josef Lazar, ředitel ÚPT AV ČR, dr. Vladislav Krzyžánek, předseda Československé mikroskopické společnosti a dr. Kamila Hrubanová, administrátorka 16MCM.

O účast na kongresu byl neobvykle velký zájem. I přes současnou situaci se kongres navštívilo více než 700 účastníků z celého světa, a to zejména přes 500 vědců nebo studentů vědních oborů a dále pak zástupci průmyslových firem, uvedla Kamila Hrubanová.

Naposledy se v Brně konal kongres v tomto oboru před 22 lety. Chtěli jsme ukázat, jak velký je za tu dobu v elektronové mikroskopii posun, vysvětluje Vladislav Krzyžánek. To byl důvod, proč se rozhodli k organizaci tak náročné akce. A dodává, že 1/3 světové produkce mikroskopů pochází právě z Brna.

Josef Lazar vyzdvihl ojedinělé skloubení spolupráce vědy a průmyslu v tomto oboru.

Rozhovor byl odvysílán na ČRo Plus, dne 8.9.2022, 6:27h

O významném hostovi 16. Mezinárodního mikroskopického kongresu v Brně, nositeli Nobelovy ceny, Richardu Hendersonovi, informoval ČRo Plus dne 5.9.2022, 13:02h