České vysokofrekvenční EKG slaví další úspěch

Již druhý americký patent získal tým vědců v jejichž týmu spolupracují i naši kolegové z oddělení Medicínských signálů, ÚPT AV ČR. Jedná se o vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG), který  přináší lékařům i pacientům přesnější diagnostiku.

Spolupracující tým tvoří vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), Ústavu přístrojové techniky Akademie věd CŘ (ÚPT AV ČR) a firmy Cardion s.r.o. Vyvinuli novou technologii pro zařízení, běžně známé pod zkratkou EKG. Vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG) přináší lékařům i pacientům přesnější diagnostiku. Snížením počtu nevhodně zvolených léčebných postupů pak slibuje úspory výdajů v rámci celého zdravotnického systému.

Čeští vědci na svůj objev získali už druhý americký patent. „Díky tomu nemůže zařízení po dobu platnosti patentu nikdo vyrábět ani prodávat, bez našeho souhlasu a podílu na zisku“, vysvětluje Pavel Jurák, vedoucí oddělení Medicínských signálů, ÚPT AV ČR.

Tento patent rozšiřuje a ochraňuje metodiku nutnou k využití UHF-ECG technologie v praxi. O další patenty je zažádáno i v rámci Evropské unie. Zařízení v tuto chvíli experimentálně využívá 11 nemocnic v ČR a v Evropě, aby tak potvrdily jeho efektivitu. Mezi tato pracoviště patří i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Další postup nyní přebírá startup společnost VDI Technologies, s.r.o., založená v roce 2022. Jejím cílem je posunout zařízení ke klinickému využití, zajistit jeho certifikaci a následné uvedení na trh. Díky tomu bude možné tuto technologii rozšířit do každodenní lékařské praxe.

O získání patentu vědeckému týmu byla vydána dne 7. února 2023 tisková zpráva

Více informací

Přejeme úspěšnému týmu, ať se i nadále daří!

 

Medisig

Obr. 1. : Použití UHF-ECG v praxi


Medisig

Obr_2: Obr. 2: Ukázka depolarizační mapy