Cenu Siemens 2012 za nejvýznamnější inovaci získali vědci z Brna

Brno, 4. prosince 2012) Mladý výzkumný tým Ústavu přístrojové techniky, instituce Akademie věd ČR, se stal čerstvým vítězem soutěže Werner von Siemens Excellence Award 2012 v kategorii: Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace. K vyhlášení vítězů Ceny Siemens pro letošní rok došlo včera v pražské Betlémské kapli.

Jde o výrazný úspěch brněnské vědecké scény v podání výzkumného týmu, který je složen z osmi odborníků z oborů laserové optiky, radioelektroniky, biomedicíny, informatiky, teoretické fyziky a astrofyziky. Mladí vědci, jejichž věkový průměr je 29 let a nejmladšímu z nich je dokonce teprve 21 let, spojili síly při práci na projektu nové metody slavící nyní vítězství v prestižní soutěži.

Vedoucí týmu Ing. Ondřej Číp, Ph.D., vítězný projekt oddělení koherenční optiky Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR představuje:
„Nová metoda představuje významný krok ke zvýšení spolehlivosti vyráběných mechanických součástí. Zaměřuje se na velmi přesné ověření délky takzvaných koncových měrek, používaných pro kontrolu mechanických měřidel délky. Využití nalezne především v oblastech přesného strojírenství, mikroelektroniky nebo jemné mechaniky a optiky.“

Pro zajímavost - v České republice se ročně kalibrují desítky tisíc koncových měrek. Ve většině případů se kalibrace provádí časově náročným manuálním způsobem. Tento problém se tak podařilo vyřešit díky úsilí týmu a výsledkem je ověřená patentovaná metoda a přístroj.

O týmu
Vedoucí výzkumného týmu, Ondřej Číp, je absolvent Biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. V současné době pracuje v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, kde se věnuje výzkumu nových metod bezkontaktní kalibrace koncových měrek pro využití ve strojírenství. Mezi důležité členy týmu patří Zdeněk Buchta a Martin Čížek, kteří vnesli do nové metody řadu unikátních postupů. Výzkumný tým doplňuje navíc mladý talent, Tomáš Pikálek, který se ve věku pouhých 21 let již podílel na závěrečném vyhodnocení spolehlivosti vítězné metody.

Složení týmu: Ing. Ondřej Číp, Ph.D., Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D., Ing. Martin Čížek, Ph.D., Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., Mgr. Martin Šarbort, Ing. Václav Hucl, Tomáš Pikálek

O soutěži Cena Siemens 2012
Společnost Siemens je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlašovatelem již 15. ročníku soutěže „Cena Siemens – Werner von Siemens Excellence Award 2012“ o nejlepší diplomové, doktorské a výzkumné práce. Letošní ročník vznikl za významné spolupráce s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů a s Českým vysokým učením technickým v Praze. Nejvyšší představitelé těchto organizací jsou garanty nově vyhlášených kategorií v oblastech vědeckého výzkumu a vysokoškolské pedagogiky, a současně jsou i předsedy příslušných odborných porot.

Novinové články:Televize:Foto:

Cena Siemens 2012