Cenu Josefa Hlávky získali dva laureáti z ÚPT

prestižní cenu „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ získali v letošním roce dva laureáti z ÚPT, Tereza Zemánková a Petr Nejedlý, kteří si Cenu převzali dne 16. listopadu 2023 v zámku v Lužanech.

První laureátkou je Ing. Tereza Zemánková, mladá vědkyně, která je již tři roky členkou výzkumného týmu Levitační fotoniky v oddělení Mikrofotoniky a věnuje se optické levitaci nanoobjektů. Na Cenu ji navrhl rektor VUT v Brně, kde v letošním roce absolvovala magisterské studium na Fakultě strojního inženýrství v oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (více v článku FSI_Aktuality). V rámci studia na VUT strávila čtyři měsíce na zahraniční stáži ve výzkumném týmu prof. Markuse Aspelmeyera na Vídeňské univerzitě, kde se detailněji seznámila s kvantovou optomechanikou levitujících nanočástic. Tato tématika, která zkoumá zákonitosti na pomezí klasické a kvantové fyziky, se rozvíjí i v týmu Levitační fotoniky, Ústav přístrojové techniky AV ČR. Zde se Tereza aktivně zapojuje do výzkumu a již přispěla k několika publikovaným výsledkům (např. v časopise Optica). Díky vídeňským i brněnským zkušenostem se rozhodla pokračovat v oblasti kvantových technologií a nyní si prohlubuje znalosti v kvantové optice a optomechanice v rámci doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Druhým laureátem, zástupce za Ústav přístrojové techniky AV ČR je Petr Nejedlý, M.Sc., vědec v oddělení Medicínských signálů, který se věnuje oboru neurovědy. Magisterské studium absolvoval na Georg-August-Universität Göttingenu v Německu, International Max Planck Research School.  V současné době doktorandské studium studuje na LF Masarykovy univerzity, pod vedením prof. MUDr Milana Brázdila, Ph.D. Zde se věnuje tématu „Využití umělé inteligence na predikci a analýzu epileptických záchvatů v EEG“.
Petr Nejedlý má zkušenosti již ze tří velkých projektů, a to na univerzitě v Göttingenu v Německu, z tříletého působení v Mayo Clinic, v USA. Jeho první zkušenost byla právě na Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v oddělení Medicínských signálů, pod vedením Ing. Pavla Juráka CSc. Zde byl součástí týmu, který pracoval na tématu “Vývoj metod umělé inteligence na zpracování biologických signálů
“Do současné doby se Petr podílel na 32 impaktovaných publikacích, celkově obdržel 393 citací a dosáhl h-index 12 (dle Scopus), což je velice unikátní výkon u tak mladého vědce, který je vlastně na samém počátku vědecké kariéry”. Představuje svého mladého kolegu vedoucí oddělení Pavel Jurák, vedoucí oddělení Medicínských signálů, kde nyní Petr nejedlý působí.
„V roce 2021 Petr vyhrál prestižní mezinárodní soutěž Physionet Challenge, která se zabývala vývojem algoritmů umělé inteligence na zpracování EKG.  Současně byl za svůj výzkum v oblasti neurologie oceněn cenou Brno Ph.D. talent, která podporuje mladé nadané vědce.“ Dodává další úspěchy mladého kolegy Pavel Jurák. Svůj čas věnuje i popularizaci vědy v rámci Mezinárodního dne epilepsie.
Oběma oceněným přejeme, ať se jim na poli vědy i nadále daří!

 Foto: Archív Nadace nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Nadace nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových