Cena rektora VUT

Gratulujeme Tomáši Pikálkovi, studentu VUT v Brně, Fakulty strojního inženýrství, kterému byla u příležitosti promoce 11.7.2016 udělena CENA REKTORA za vynikající studijní výsledky, mezi které patří i mimořádně kvalitní diplomová práce na téma "Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii" a zároveň i bakalářská práce "Analýza profilu povrchu pomocí interferometrie nízké koherence". Obě práce Tomáš Pikálek zpracovával na ÚPT AV ČR, v. v. i. pod vedením Dr. Zdeňka Buchty. Výsledky výzkumu publikoval ve formě vědeckých článků v odborném časopise Applied Optics.

Článek FSI VUT: Promoce a ocenění nejlepších absolventů

Tomáš Pikálek cena