Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021

Cenu převzal dne 7. 6. 2022 Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. z oddělení Magnetické rezonance a Kryogeniky. Srdečně gratulujeme!
Ocenění bylo vědcům předáno ve slavnostních prostorách Michnova paláce, v Praze na Malé straně.
Vědeckému týmu prof. MUDr. Roberta Mikulíka, Ph.D., jehož jedním z oceněných spolupracovníků je i Radovan Jiřík, bylo ocenění uděleno za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje: NANOLPOSOMÁLNÍ SYSTÉMY PRO RYCHLOU DIAGNOSTIKU TROMBU POMOCÍ MRI.

Členové oceněného týmu jsou R. Mikulík (FNUSA), který je zároveň hlavním řešitelem projektu, spoluřešiteli byli Biotechnologický ústav AV ČR, Ústav přístrojové techniky a VÚVeL.

„Výzkumný tým skupiny Magnetické rezonance ÚPT AV ČR se zabývá vývojem pokročilých metod zobrazování a spektroskopie využívajících jevu magnetické rezonance a jejich aplikacemi v biomedicínském a lékařském výzkumu. V rámci oceněného projektu jsme se převážně zabývali zobrazováním značených krevních sraženin a kvantifikací jejich následků. Za tímto účelem jsme optimalizovali dostupné metody zobrazení parametrů difuze vody a měření struktury tepenného řečiště a navrhli nové metody měření perfúze mozkové tkáně.“
Popisuje Radovan Jiřík výzkum vědecké skupiny Magnetické rezonance, ÚPT AV ČR v rámci oceněného týmu.


ocenění

Představení výzkumu v brožuře pro předání ocenění


ocenění

Ocenění týmu


R. Jiřík

Radovan Jiřík při práci v laboratoři