Cena Josefa Hlávky byla udělena vědci z ÚPT

Vojtěch Svak je součástí vědeckého týmu Levitační fotoniky, oddělení Mikrofotoniky, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR. V předvečer  oslav státního svátku 17. listopadu převzal  na zámku v Lužanech u Přeštic Cenu Josefa Hlávky pro mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. SRDEČNĚ GRATULUJEME!

Tato cena je udělována nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a je určena nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, VUT v Brně a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky. Letošním zástupcem za akademickou sféru byl i Vojtěch Svak z oddělení Mikrofotoniky, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, který převzal ocenění z rukou prof. Ivana Wilhelma, zástupce za Nadaci a dr. Ilony Müllerové, místopředsedkyně a členky předsednictva Akademické rady AV ČR,  která se předání zhostila za Akademii věd ČR. Slavnostní předání Ceny se uskutečnilo 16. 11. 2021 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

A proč byl  z nominovaných na cenu vybrán právě Mgr. Vojtěch Svak?

Klíčovým způsobem se podílel na vybudování experimentálního zázemí pro nový výzkumný směr levitační optomechaniky, která využívá silových účinků světla k zachycení nanočástic nebo mikročástic ve vakuu, k jejich rotaci či seskupení do opticky vázaných struktur. Podílel se na realizaci řady unikátních experimentů, ve kterých mezi prvními na světě demonstroval mechanické účinky optické spinové síly nebo dynamiku opticky vázaných objektů levitujících ve vakuu. Navíc koordinuje experimentální aktivity, které se dotýkají aktuální problematiky odebírání mechanické energie levitující částici (tzv. „optické chlazení“ levitujících nanočástic) s cílem dosáhnout nejnižších možných energiových stavů a realizovat tak makroskopický kvantový mechanický oscilátor.“ Přibližuje prof. Pavel Zemánek, vedoucí oddělení Mikrofotoniky, výzkumnou práci Vojtěcha Svaka a zároveň důvod, proč byl na ocenění nominován.

Svak je autorem nebo spoluautorem tří publikací, které byly zveřejněny v prestižních časopisech jako např. Nature Communications 2018, Nano Letters 2019 nebo Optica 2021“ dodává Pavel Zemánek.

"Když člověka pochválí skrze své myšlenkové následovníky vizionář formátu Josefa Hlávky, je to obrovská čest. Je to pro mě potvrzení, že má dosavadní vědecká práce nebyla zbytečná, má smysl v ní pokračovat a má smysl usilovat o co nejkvalitnější českou vědu. "  Popisuje své pocity z převzetí tak prestižního Ocenění jako je Cena Josefa Hlávky.

O významném ocenění Vojtěcha Svaka informovalo mediální odděleni AV ČR vydáním tiskové zprávy.

Přejeme  Vojtěchu Svakovi hodně dalších skvělých počinů a ať se  mu na poli vědy stále daří!

 

Ocenění  Ocenění  Ocenění