Bilateral workshop on Bacteriophages

Ve dnech 18. 10. - 20. 10. 2021, se konalo setkání v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., a dále společný meeting v Gusto Plzenka Restaurant, Brno.
Významní hosté, kteří pozvání na setkání přijali, byli Marek Drab a  Zuzanna Kamierzak z  Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Wroclaw, Polsko.
Akce se účastnilo 18 osob, kromě ÚPT a výše zmíněných hostů byla zastoupena i Chemická Fakulta, VUT, Brno. V rámci workshopu proběhly přednášky a diskuze pro pozvané účastníky, které měly sloužit jako prvotní setkání pro společný bilaterální projekt v rámci výzvy Grantové agentury České republiky. Tématika přednášek zahrnovala možnosti výzkumu bakteriofágů pomocí různých mikroskopických a analytických metod. S polskými partnery proběhlo setkání již v létě dne 17. 6.      2021, kdy došlo k předání vzorků pro elektronovou mikroskopii. Toto setkání bylo financováno z projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“, řešitelkou tématu je Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. Výstupem je společná podaná grantová žádost a dva konferenční příspěvky.

 

AV21

AV21