120 vteřin - setkání mikroskopické komunity

Dne 30. listopadu se v prostorách Atria, CEITEC MUNI konalo setkání mikroskopické komunity. Setkání, jehož cílem bylo navzájem se lépe poznat a efektivně spolupracovat se zúčastnilo více než 100 zájemců - mikroskopiků z regionu, ÚPT prezentovali hned tři mladí „mikroskopici“ Kateřina Mrázová, Ondřej Ambrož a Patrik Jozefovič.

Po představení mikroskopické platformy a #brnoregion následovaly krátké prezentace 24 inspirativních projektů mladých vědců a vědkyň z oblasti mikroskopie. Každý z nich měl prostor 120 vteřin, aby posluchače zaujal a představil svůj projekt nebo výzkum týmu, jehož je v současné době členem. Představit co mohou v rámci spolupráce nabídnout, ale také jaká spolupráce by pro jejich tým byla přínosná a co očekávají od setkání. Účastníci tak měli možnost navzájem se poznat, propojili případné zájemce a najít partnery pro budoucí spolupráci!

V závěru následoval networking.

Kateřina Mrázová z vědecké skupiny Mikroskopie pro biomedicínu představila v rámci 120 vteřin výsledky v zobrazování biologických vzorků pomocí nízkonapěťového STEMu bez nutnosti kontrastování buněk toxickými činidly.
Naše laboratoře díky vstupu mezi facility Czech BioImaging mohou nabídnout širokou škálu příprav biologických vzorků pro různé mikroskopické techniky, jak v kryogenních, tak pokojových teplotách, včetně následného zobrazování v (cryo)SEMu či dříve zmiňovaném nízkonapěťovém STEMu,“ vysvětluje Kateřina v první části prezentace, čím se vědecký tým zabývá a jakou spolupráci mohou nabídnout. „Naopak hledáme nové spolupráce při optimalizaci protokolu přípravy vzorků na bázi hydrogelů pro elektronovou mikroskopii“ oslovuje tímto možné potenciální zájemce o spolupráci.
Prezentace 120 vteřin: Kateřina Mrázová

Ondřej Ambrož a Patrik Jozefovič, oba mladí vědci z vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy.
Ondřej Ambrož zahájil prezentace jako první z 24 mluvčích.
Přestože instrumentace v oblasti mikroskopie dosahuje pořád nových milníků, tak příprava vzorků bývá často opomíjena“. Představil svou vědeckou práci Ondra.
Tým dr. Šárky Mikmekové, jehož je součástí, nabízí unikátní přístup k přípravě vzorků od klasické metalografie zahrnující precizní řezání, broušení, leštění a leptání veškerých pevných materiálů až po nekonvenční přístupy s možností pozorování struktury pomocí různých typů mikroskopů.
Naopak rádi bychom získali zajímavé materiály na přípravu nebo méně zajímavé, které můžeme udělat zajímavými“ v dalším slidu prezentaci upřesňuje Ondřej a dodává „Chtěli bychom také pozorovat speciálně připravené vzorky pomocí různých přístrojů a detektorů, ke kterým nemáme přístup“.
Prezentace 120 vteřin: Ondřej Ambrož  (prosím, dej prezentaci do prolinku)

Patrik Jozefovič představil svou část výzkumu, který řeší jako součást jednoho týmu.  „Hľadáme partnerov, ktorí majú software na spracovanie obrazu, konkrétnejšie majú v rámci neco aj modely na segmentáciu obrazu s využitím neurónových sietí, ktorý by sme mohli využiť, keďže sa snažíme vytvoriť určité porovnanie toho, ako si softwary od jednotlivých výrobcov stoja oproti sebe, prípadne či im je možné konkurovať aj vlastnými riešeniami“. Představil Patrik svůj výzkum, na kterém pracuje. „Ponúkáme na oplátku možnosť určité spolupráce a feedbacku na to, ako sa ich softwaru dařilo“, dodává.
Prezentace 120 vteřin: Patrik Jozefovič

Ve druhé polovině setkání akce 120 vteřin zastoupila Kateřina Mrázová dr. Vladislava Krzyžánka (ČSMS) a představila kalendář akcí - plánované termíny mikroskopických konferencí a aktivit, pořádané vědeckými týmy nebo institucemi z oblasti moravského regionu v příštím roce.

Kalendář plánovaných akcí v roce 2024

Foto: akce 120 vteřin, v prostorách Atria CEITEC
 

120 vteřin  120 vteřin  120 vteřin  120 vteřin

Zleva: Kateřina Mrázová, Ondřej Ambrož, Patrik Jozefovič, Atrium CEITEC 4789