1. místo ve volném pokračování soutěže Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015

Tým našich vědců z oddělení Medicínské signály potvrdil 1. místo ve volném pokračování soutěže Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015 s názvem “Redukce falešných alarmů na jednotkách intenzivní péče”. Dne 25. července 2016 byly zveřejněny závěrečné výsledky ve speciálním vydání odborného časopisu Physiological Measurement.
Článek organizátorů soutěže: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0967-3334/37/8/E5
U této příležitosti byla vydána TZ.
Blahopřejeme týmu Dr. Filipa Plešingera k dosaženému úspěchu!