UPT ZD
 
Zdeněk Dokoupil
 
Laboratoř NMR metod
Úvod
Osobní charakteristika
Publikace
Užitečné odkazy
Zájmy
Tipy a triky pro PC
Přečteno
F-tipy, co mě dostaly
Morseovka stále žije.
Procvič si ji !


english
Knihy

Publikace

Publikační činnost Akademie věd: Dále pokračuj na
-> Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
-> Bibliografie autorů
-> Dokoupil ZdeněkPublikace v časopisech:

2009

 • BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E.; DOKOUPIL, Z.: Use of Magnetic Resonance to Determine Radial Slices of Plants. In: PIERS ONLINE, 2009, roč. 5, č. 7, s. 645-648. ISSN: 1931- 7360.

2008

 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.: DSP Based Temperature Controller in Gradient System for MR Tomography. In: International Transaction on Computer Science and Engineering, 2008, roč. 47, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1738-6438.
 • BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E.; KÍZEK, R.; DOKOUPIL, Z.: Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 43, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.

2007

 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.: Mapping of magnetic field around small coils using the magnetic resonance method. In: Measurement Science and Technology, 2007, roč. 18, č. 6, s. 2223-2230. ISSN: 0957- 0233.
 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.: Gradient Coils Temperature Controller in a Gradient System for MR Tomography. In: Reasearch in Telecomunication Technology 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-8070-735-4.

2006

 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.: Magnetic field mapping around metal implants using an asymmetric spin-echo MRI sequence. In: Measurement Science and Technology, 2006, roč. 17, č. 12, s. 3293-3300. ISSN: 0957-0233.

2005

 • KAREL BARTUSEK, ZDENĚK DOKOUPIL, ZDENEK SMEKAL, EVA GESCHEIDTOVA: Data Transfer and Processing in MR Tomography using Digital Signal Processor . In: Applications of Electrical Engineering. Praha: WSEAS, 2005. s. 340-344. ISBN: 960-8457-13-0.
 • Zdenek Smekal, Eva Gescheidtova, Karel Bartusek, Zdeněk Dokoupil: Digital Signal Processor for Data Transfer and Processing in MR Tomography. In: International Transaction on Computer Science and Engineering, 2005, roč. 13, č. 1, s. 39-48. ISSN: 1738-6438.

2003

 • BARTUŠEK, K., DOKOUPIL, Z.: Automatic Device for Ion Fields Measurement. Measurement Science Review, 2003, roč. 3, č. 3, s. 75-78. ISSN: 1335-8871.

2002

1999

1996

 • Bartušek, K., Dokoupil, Z.: A Digital Gradient Controller and a Matrix Shims Feeding Device for NMR Tomography. ESMRMB'96 13th Annual Meeting, Praha, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology, and Medicine, 4, No.2, 269, 1996.

1995


Publikace ve sbornících, účast na konferencích:

2009

 • BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E.; HOMOLOVÁ, L.; DOKOUPIL, Z.: Use of Magnetic Resonance to Determine the Circumference of Radial Slices of Norway Spruce. In: The Fourth International Conference on Systems, ICONS 2009. Guadaloupe/France: IEEE Computer Society, 2009. s. 234-237. ISBN: 978-0-7695-3551-7.
 • BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E.; KÍZEK, R.; DOKOUPIL, Z.: Data Processing in Studying the Growth of Early Spruce Embryos, Using MR Imaging Techniques. In: The Fourth International Conference on Systems, ICONS 2009. Guadaloupe/France: IEEE Computer Society, 2009. s. 238-242. ISBN: 978-0-7695-3551-7.
 • BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E.; DOKOUPIL, Z.: Use of Magnetic Resonance to Determine Radial Slices of Plants. In: PIERS 2009. Moscow: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 1654-1657.

2008

 • DOKOUPIL, Z.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E.: Noise Generator with DSP96002. In: Third International Conference on Systems. Cancun: IEEE Computer Socielty, 2008. s. 296-299. ISBN: 978-0-7695-3105-2.

2007

 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.; SMÉKAL, Z.: Gradient Coils Temperature Controller in a Gradient System for MR Tomography. In: ICONS 2007 - International Conference on Systems /2./. Sainte-Luce, Martinique, France, 22.04.2007-28.04.2007. P8:1-4. ISBN: 0-7695-2807-4.
 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; RYCHNOVSKÝ, J.: Interesting Diffusion Measurement Method for Heterogeneous Systems. In: 6th International Conference on Measurement MEASUREMENT 2007. Slovensko: Institute of Measurement Science, 2007. s. 300-303. ISBN: 978-80-969672-0-9.
 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.: Magnetic Resonance Diffusion Measurement Method in Heterogenous Systems. In: Sborník Modern Development of Magnetic Resonance. 1. Kazan, Russian Federation: Zavoisky Physicel Technical Institute Kazan, 2007. s. 142-143.
 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.: INTERESTING METHOD OF MR DIFFUSION MEASUREMENT. In: ICSPC - IEEE Internacional Conference on Signal Processing and Communications. Dubaj: Institute of Electrical and Electronics Engineers, United Arab Emirates, 2007. s. 1255-1258. ISBN: 1-4244-1236-6.

2006

 • BARTUŠEK, K.; DOKOUPIL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.; KUBÁSEK, R.: Use of asymetric Spin-Echo MRI sequence for magnetic field mapping. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice-Ustron: 2006. s. 13-16. ISBN: 83-85940-28-6.

2005

 • Karel Bartusek, Zdeněk Dokoupil, Zdenek Smekal, Eva Gescheidtova: Use of DSP96002 for Processing and Data Transfer in MR Tomography. In: RTT 2005, 6th International Conference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. s. 110-115. ISBN: 80-248-0897-8.

2001

 • Bartušek, K., Dokoupil, Z.: Stabilita okamžitého kmitočtu tlakových čidel BD Senzors. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno, 2001. UPT-D 20010055
 • Bartušek, K., Dokoupil, Z.: Měření tlakových čidel BD Senzors - laboratorní protokol. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno, 2001. UPT-D 20010054
 • Bartušek, K., Dokoupil, Z.: Zhodnocení měření a doporučení pro zvýšení reprodukovatelnosti tlakových čidel - laboratorní protokol. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno, 2001. UPT-D 960083

1996

 • Bartušek, K., Dokoupil, Z.: About some Achievements in Preemphasis Compensation of the Eddy Currents in ISI Brno. 11th NMR conference, The Spectroscopic Society of Johanes Marcus Marci Magnetic Resonance Spectroscopy Discussion Group 1994, Proc. p.28, Valtice, 1996.
 • Bartušek, K., Dokoupil, Z.: DSP Hardware System for the Analysis of NMR Signal Distorted by the Gradient Pulses Application. AMSE Scientific International Conference CSS'96, Proc. p.443, Brno, 1996.

1994

 • Bartušek, K., Dokoupil, Z.: Software Pulse Sequence Generator Based on DSP96002 for NMR Tomography and Spectroscopy. 1st Nottingham Symposium on Magnetic Resonance in Medicine, Proc. p.48, Nottingham, 1994.
 • Bartušek, K., Jílek, B., Dokoupil, Z.: Adaptive Pre-emphasis Control for NMR Microscopy. 10th NMR Conference, The Spectroscopic Society of Johanes Marcus Marci Magnetic Resonance Spectroscopy Discussion Group 1994, Proc. p.13, Valtice, 1994.
 • Horký, J., Dokoupil, Z., Nejezchleb, K., Turečková, M.: Modernized NMR Spectrometer BS587A. 10th NMR Conference, The Spectroscopic Society of Johanes Marcus Marci Magnetic Resonance Spectroscopy Discussion Group 1994, Proc. p.19., Valtice, 1994.
 • Bartušek, K., Jílek, B., Dokoupil, Z.: The Application of DSP96002 in NMR Instruments. 27th NMR Conference, Krakov, 1994
 • Dokoupil, Z.: Communication Between PC and DSP96002. Electronic Device and Systems Conference 1994, Proc. p.141, Brno, 1994

1993

 • Bartušek, K., Dokoupil, Z., Jílek, B.: Aplikace DSP v gradientním systému pro NMR tomografii. Celostátní seminář s mezinár. účastí Elektronické součástky a systémy `93, Proc. p.255, FE VUT Brno, Listopad 1993
 • Dokoupil, Z., Bartušek, K., Jílek, B.: Řízení sběru dat pomocí DSP96002. Celostátní seminář s mezinár. účastí Elektronické součástky a systémy `93, Proc. p.252, FE VUT Brno, Listopad 1993
 • Jílek, B., Dokoupil, Z., Bartušek, K.: Měření okamžitého kmitočtu signálu pomocí signálového procesoru. Celostátní seminář s mezinár. účastí Elektronické součástky a systémy `93, Proc. p.258, FE VUT Brno, Listopad 1993

Patenty:

 • AO ČSSR 262849. Dokoupil, Z.: Obvod úpravy spektra ve spektrometru jaderné magnetické rezonance. 25.4.1990


home
Poslední změna: 13.ledna 2010
Autor: Zdeněk Dokoupil

NAVRCHOLU.cz