UPT ZD
 
Zdeněk Dokoupil
 
Laboratoř NMR metod
Úvod
Osobní charakteristika
Publikace
Užitečné odkazy
Zájmy
Tipy a triky pro PC
Přečteno
F-tipy, co mě dostaly
Morseovka stále žije.
Procvič si ji !


english

Tipy a triky pro PC

DOS
WINDOWS


DOS


DOS, soubor, smazání, odstranění, adresář
Smazání adresáře (i neprázdného) z příkazového řádku:
deltree /Y cesta
deltree /Y %temp% smaže dočasný adresář bez ptaní
md %temp% vytvoří dočasný adresář
PC WORLD 3/2001 str.60

DOS, kopírování celého adresáře, adresář
Kopírování celého adresáře i s podadresáři z příkazového řádku:
xcopy32 /k /r /e /i /s /h cesta cesta
např. xcopy32 /k /r /e /i /s /h C:\WINDOWS\*.* C:\BACKUP
Aby se kopírování nezadrhlo na odkládacím souboru, je třeba ho nemít v adresáři WINDOWS. To se provede změnou nastavení odkládacího souboru - viz bod Defragmentace odkládacího souboru.
PC WORLD 3/2001 str.68

DOS, extrahování souborů z *.cab
Extrahování systémových souborů z instalačního CD:
Z příkazového řádku: (Nouzový režim -> MS DOS)
např.
extract precopy1.cab /l C:\WINDOWS\SYSTEM\commdlg.dll
extract win95_03.cab /l C:\WINDOWS\SYSTEM\toolhelp.dll
PC WORLD 2/2001 str.204


WINDOWS


Tipy a triky pro Windows
Na konci článku
Upravte si Windows na dalších 200 způsobů najdete tyto dva odkazy na stažení 2x 200 tipů a triků pro Windows ve formátu PDF:
1. Tipy 1 - 200: Upravte si Windows na 200 způsobů (2.5 MB)
2. Tipy 201 - 400: Upravte si Windows na dalších 200 způsobů (2.8 MB)
Je to opravdu značně rozsáhlý souhrn tipů a triků.
http://www.technet.cz

registr, odinstalace, odstranění
Odstranění odinstalačních položek
Většina programů vytváří při instalaci také položky pro odinstalování. U starších programů jsou tyto položky často v nabídce Start. Novější programy zapisují informace pro odinstalování přímo do registru. Ty se pak projeví v nabídce Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Po odinstalování některých programů ale také dochází k tomu, že tyto položky nejsou z registru odstraněny. Dají se vyhledat v registru v klíči Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\Current-Version\Uninstall a poté odstranit.
PC WORLD 3/2001 str.59

AVG7, aktualizace, soubor, odstranění
AVG7 - odstranění aktualizačních souborů
Po aktualizacích programu AVG7 zůstávají použité aktualizační soubory na disku. Zbytečně zabírají místo, a proto je dobré je občas smazat. Nachází se obvykle v těchto adresářích:
Pro WIN 95/98:   C:\Windows\All users\Data aplikací\Grisoft\Avg7Data
Pro WIN 2000/XP:   C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Grisoft\Avg7Data

registr, nezašifrované heslo
Nezašifrované heslo
Někdy je třeba při spolupráci s jiným OS (např. WIN95) odesílat z PC nezašifrované heslo:
Pro WIN 2000:
Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Místní zásady zabezpečení -> Místní zásady -> Možnosti zabezpečení -> Při připojování k serverům SMB třetích stran odesílat nezašifrované heslo: Povoleno

registr, odinstalace, odstranění neplatných klíčů
Odstranění neplatných klíčů
Registry Windows lze vyčistit od neplatných klíčů programem regclean.exe, který získáte na www stránce Microsoftu. Ale to samé v MS-DOSu provede program scanreg.exe /fix, který najdete v adresáři C:\WINDOWS\COMMAND
PC WORLD 3/2001 str.68

soubor, smazání, odstranění
Dočasné soubory, které můžete smazat:
Dočasné soubory se nenacházejí jen ve složce C:\Windows\temp a taky nemají jen příponu TMP. Všechny soubory s následujícími příponami můžete bez obav odstranit:  BAK, DL_, EX_, NCH, OLD, SIK, TMP, WBK a všechny, které začínají ~ .
PC WORLD 3/2001 str.60

pracovní plocha
Zablokování optimálního stavu pracovní plochy
Za nornálního stavu si Windows při vypínání počítače pamatují velikost a umístění všech oken, aby se tato okna mohla ve stejném stavu objevit na pracovní ploše i po dalším startu Windows. Někdy vám naopak může vyhovovat, když po startu počítače máte pracovní plochu uklizenou. Nastavte si umístění a druh oken, která chcete mít po startu Windows otevřena, nastavte si jejich velikost. Nyní spusťte program regedit a najděte klíč Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Zde vytvořte novou binární hodnotu s názvem NoSaveSettings a zadejte hodnotu 01 00 00 00. Po dalším startu Windows bude vaše pracovní plocha vypadat vždy tak, jak jste si nyní určili.
PC WORLD 3/2001 str.60

USB disk, Flash disk, přenosný
USB disk
Použití ruzných typů USB disků na PC s WIN98 může znamenat odinstalaci starého ovladače a instalaci nového.
CHIP 3/2003 str.137

CD-ROM
Přiřazování písmen
Nepřenechávejte přiřazení písmena CD-ROM mechaniky systému. Přiřaďte písmeno CD-ROM mechanice ručně a to pokud možno takové, které leží v druhé polovině abecedy (Q,O). Vyhnete se tím problémům, až budete chtít připojit další pevný disk.
PC WORLD 3/2001 str.61

HDD
Přiřazování písmen
Postup při přiřazování písmen HDD nejprve přiřadí písmeno všem PRIMÁRNÍM oddílům všech disků, pak teprve přijdou na řadu oddíly rozšířené. V PC stačí mít pouze jeden oddíl primární na BOOT disku, ostatní oddíly na dalších discích je lépe mít rozšířené. Tím odpadne posouvání písmen, až budete chtít připojit další pevný disk.
PC WORLD 3/2001 str.61

S.M.A.R.T. funkce HDD, SMART
S.M.A.R.T. funkce pevných disků
= Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology - ochranná funkce moderních pevných disků. Pokud se stane nějaká chyba, spouštějí poplach, dokud ještě alespoň trochu fungují. Abyste ale mohli tuto funkci využívat, musíte si takový SMART program naistalovat. Příkladem takového programu je Santools Smart Disk Monitor (shareware pro WIN95/98/ME,NT4 a 2000). www.santools.com
PC WORLD 3/2001 str.64

Virtuální paměť-swap soubor
Defragmentace odkládacího souboru:
Po defragmentaci disku restartujte počítač a proveďte: Tento počítač -> Vlastnosti -> Výkon -> Virtuální paměť, zvolte Virtuální paměť si nastaví sám uživatel a do políčka Nejméně zadejte dvoj- až trojnásobek vaší RAM. Pokud nezměníte hodnotu Nejvýše, bude odpovídat velikosti volného místa na disku. Potvrďte 2x OK a restartujte a je hotovo.
PC WORLD 3/2001 str.63

Virtuální paměť-swap soubor-odkládací soubor
Pevná velikost odkládacího souboru:
Pevná velikost odkládacího souboru se provede nastavením položek Nejméně a Nejvýše na stejnou hodnotu. To se ale nedoporučuje při užití více aplikací současně nebo při hrách náročných na RAM.
PC WORLD 3/2001 str.63

Přihlašovací dialog do Windows, přihlašovací okno
Jak odstranit přihlašovací dialog do Windows?
Přihlašovací dialog se bude zobrazovat v těchto případech:
* je-li jako primární přihlašování nastaveno Přihlášení do sítě Microsoft a v počítači je síťová karta, která není ve Správci zařízení zakázána
* je-li nastaveno víceuživatelské prostředí (nestačí všechny uživatele smazat, všichni musí používat stejný profil)
* je-li do systému Windows nastaveno heslo (neprázdný řetězec)
PC WORLD 3/2001 str.67

Po spuštění, před naběhnutím profilu uživatele, registr
Programy spouštěné před naběhnutím profilu uživatele
lze najít v registru HKLMy\Software\Microsoft\Windows\Current\VersionRun nebo RunServices. Odmazáním patřičného záznamu se zbavíte programu. Pozor však, abyste nevymazali nějakou důležitou službu.
PC WORLD 3/2001 str.67

Bezpečnost, hacker
Jak ověřit bezpečnost mého PC proti útoku hackerů?
Na stránce Gibson Research na adrese grc.com klikněte na odkaz Shields Up (ochranné štíty) a nechte proběhnout testy zranitelnosti systému. V závislosti na tom, co testy objeví, nabízí autor srozumitelnou angličtinou psaná doporučení, jakým způsobem zacelit bezpečnostní mezery ve vašem systému.Uživatelé s pevnou linkou by si měli přečíst i Network Bondage Page  grc.com/su-bondage.htm, která obsahuje pokyny, jak zredukovat nebezpečí na minimum.
PC WORLD 3/2001 str.76

Firewall, bezpečnost, hacker
Uzavření mezer ve firewallu
Zablokuj protokol ICMP pro všechny porty svého PC i pro počítače vzdálené. V obou případech to platí jak pro odesílání, tak pro příjem. Důvod: Chytří datoví piráti mohou přes tento protokol vyřadit veškeré firewally, a to tak, že data jednoduše schovají do příkazů PING. Při použití těchto filtrovacích pravidel přirozeně PING nefunguje.
V malých sítích však může mít správce sítě oprávněný požadavek, aby počítače odpovídaly na PING. V tom případě nastav Kerio Personal Firewall tak, aby odpovídal na ECHO v místní síti a pro ostatní byl zakázán. Vlož tedy na začátek tabulky Filter Rules tyto tři řádky s ICMP:

Description
Protocol
Direction
Set ICMP
Address type
Rule valid
Action
Moje-Echo Request
ICMP
Incoming
[volby 0,8]
Network/Mask
Always
Permit
Moje-Echo Reply
ICMP
Outgoing
[volby 0,8]
Network/Mask
Always
Permit
Moje-Zakaz vsech ICMP
ICMP
Both direction
[všechny volby]
Any address
Always
Deny
kde:
Network address = adresa místní sítě
Network mask = 255.255.254.0 (záleží na rozsahu sítě)

Pro úplný zákaz všech ICMP (např. pro domácí počítač) stačí vynechat první a druhý řádek tabulky.

CHIP 3/2003 str.67 + zkušenosti z praxe

Firewall, bezpečnost, hacker, registr
Oklamání trojských koní
Pro zablokování jakéhokoli přenosu dat přes internet, dokud není aktivován firewall, stačí jeden malý zápis do registrů.
Pro WIN 98/ME:
založit do registrů v adresáři HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\fwdrv DWORD zápis se jménem AlwaysSecure a tomuto záznamu přiřaď hodnotu 1.
Pro WIN NT/2000/XP:
nutno vytvořit v registrech zápis HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\fwdrv.
Pak nemají žádnou šanci ani takoví trojští koně, kteří se pokusí vyřadit stávající firewall.
CHIP 3/2003 str.67

Virus, červ, e-mail
Oklamání internetových červů
Internetoví červi se šíří tak, že rozesílají sami sebe na pozadí na všechny adresy, které máte v adresáři.
SEBEOBRANA: Otevřete v adresáři nový záznam, místo jména napište !000 (vykřičník a tři nuly) a zadejte místo majlové adresy: Pozor.Virus@bacha.com. V případě, že vám do mašinky vklouzne nový červ, který váš antivirový program ještě nezná (mimochodem - jak starý máte upgrade?), snaží se sám rozeslat pomocí vašeho adresáře. Bere to vždy odpředu dozadu, podle abecedy, takže první položkou, kterou se bude snažit odeslat je zákonitě !000, což je past! Okamžitě dostanete zprávu, v níž MAILER vašeho poštovního serveru bude hlásit nedoručitelnost! Virus nemůže odeslat celý řetěz adres, protože MAILER zastavuje činnost ihned při první chybě!
Jakmile se objeví vrácená nedoručitelná adresa ´Pozor.Virus@bacha.com´, je jasné, že váš počítač "vychytal" cosi nového a měli byste s tím hned něco udělat.

Windows Update
Windows Update - užitečné informace a odkazy
Užitečné informace a odkazy o Windows Update najdete na:
http://comparitech.net/windows-updates

Internet Explorer
Zabezpečení IE 6
Zde je pár tipů nastavení IE6 pro větší kontrolu nad tím, co se nám v PC děje:
NÁSTROJE / MOŽNOSTI INTERNETU / ZABEZPEČENÍ / VLASTNÍ ÚROVEŇ =>
Stahovat nepodepsané ActiveX = Zakázat
Stahovat podepsané ActiveX = Dotázat se

Skriptovat ovládací prvky ActiveX označené jako bezpečné
Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in = Zakázat
        (tyto dva zruší zobrazení reklamy ve formátu Flash)

Aktivní skriptování = Zakázat     (zruší Javascript a pop-up okna)
PC WORLD 1/2003 str.44-49

Windows Commander, Total Commander
Klávesové zkratky - Windows Commander, Total Commander
Kompletní seznam klávesových zkratek je dostupný přímo v programu:
Nápověda -> Klávesové zkratky
CTRL+PgDn - zobrazí obsah samorozbalovacího archívu
SHIFT+F10 - zobrazení kontextové (místní) nabídky
SHIFT+F6 - "přímé" přejmenování
CTRL+\ - skok do kořenového adresáře
ALTGr+písmeno
CTRL+ALT+písmeno
- rychlé vyhledání souboru začínajícího na zadané písmeno
CTRL+D - oblíbené adresáře
mezera - zobrazí velikost daného adresáře
ALT+SHIFT+ENTER - zobrazí velikost všech podadresářů v daném adresáři
SHIFT+ENTER - spustí DOSový příkaz a neuzavře okno po skončení

CHIP 3/2003 str.138


home
Poslední změna: 3.srpna 2017
Autor: Zdeněk Dokoupil

NAVRCHOLU.cz