Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147
612 64 Brno
Česká republika


tel.: +420 541 514 111
fax.: +420 541 514 402
institute.at.isibrno.cz
ID datové schránky: 8c4npnh

IČ: 68081731
DIČ: CZ68081731Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ÚPT) je veřejná výzkumná instituce na základě zákona č. 341/2005 Sb.

Účelem zřízení ÚPT je uskutečňovat vědecký výzkum a přispívat k využití získaných poznatků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

Hlavními oblastmi výzkumu ÚPT jsou
  • magnetická rezonance,
  • elektronová mikroskopie a mikroanalýza,
  • využití laserů,
  • měření a zpracování biosignálů,
  • konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí,
  • zdokonalování a využití speciálních technologií.

ÚPT svou činností
  • přispívá ke zvyšování úrovně poznání, vzdělanosti,
  • přispívá k využití výsledků výzkumu v praxi,
  • získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace,
  • vydává vědecké publikace,
  • poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení,
  • provádí konzultační a poradenskou činnost.

ÚPT spolupracuje s
  • vysokými školami na uskutečňování doktorských studijních programů a na výchově nových vědeckých pracovníků,
  • institucemi v zahraničí v rámci společného výzkumu, výměny vědeckých poznatků a pořádání vědeckých setkání,
  • ostatními vědeckými a odbornými institucemi,
  • průmyslovými partnery.

Průvodce aplikačními možnostmi ÚPT AV ČR, v.v.i.


Profilové listy ÚPT a výzkumných skupin


Videoprezentace na YouTube


 
© 2001-2016, ÚPT AV ČR, v.v.i. Brno Poslední změna: 13. 1. 2016 10:39:19 Připomínky k této stránce zasílejte správcům zde